Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Zarankiewicz Kazimierz
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 88    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Zarankiewicz Kazimierz:     more detail

1. Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. Born 2 Kazimierz Zarankiewicz was born andbrought up in Czestochowa in southcentral Poland. He attended
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Zarankiewicz.html
Kazimierz Zarankiewicz
Born: 2 May 1902 in Czestochowa, Poland
Died: 5 Sept 1959 in London, England
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Kazimierz Zarankiewicz was born and brought up in Czestochowa in south-central Poland. He attended secondary school in Bedzin, which is near Czestochowa, and for much of his time at school Poland was going through the difficult events of World War I. When we say that Zarankiewicz was brought up in Poland, this must be seen in relation to the political circumstances of the time. Poland had been partitioned in 1772 with the south, which was called Galicia, under Austrian control and Russia in control of much of the rest of the country. This situation, which was the position throughout the early years of Zarankiewicz's life, lasted until the outbreak of World War I in 1914. At this time Russia tried to win Polish support, particularly in Galicia, by promising the Poles autonomy. By the end of 1914 Russian forces controlled almost all of Galicia. However, the Central Powers (Germany and Austria- Hungary) recaptured Galicia and large parts of Congress Poland which had been under Russian control. A German governor general was installed in Warsaw and a new Kingdom of Poland was declared on 5 November 1916. The University of Warsaw, which had been a Russian language university for many years, became Polish again in November 1915 following the withdrawal of the Russian forces from Warsaw in August 1915.

2. WIEM: Zarankiewicz Kazimierz
zarankiewicz kazimierz (19021959), matematyk. Profesor Politechniki Warszawskiej (od 1946), wspózaoyciel Polskiego Towarzystwa
http://www.encyklopedia.pl/wiem/0105f6.html
WIEM 2004 - zobacz now± edycjê encyklopedii! Kup abonament i encyklopediê na CD-ROM, sprawd¼ ofertê cenow±!
Oferta specjalna abonamentów dla szkó³ i instytucji!
Uwaga!
Przedstawione poni¿ej has³o pochodzi z archiwalnej edycji WIEM 2001!
Prace redakcyjne nad edycj± 2001 zosta³y zakoñczone. Zapraszamy do korzystania z nowej, codziennie aktualizowanej i wzbogacanej w nowe tre¶ci edycji WIEM 2004 Matematyka, Polska
Zarankiewicz Kazimierz
Zarankiewicz Kazimierz (1902-1959), matematyk. Profesor Politechniki Warszawskiej (od 1946), wspó³za³o¿yciel Polskiego Towarzystwa Astronautycznego (1954) i jego pierwszy prezes, wiceprzewodnicz±cy Miêdzynarodowej Federacji Astronautycznej (od 1957). Autor prac z zakresu mechaniki teoretycznej i topologii. WIEM zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra zobacz wszystkie serwisy do góry

3. Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. Kazimierz Zarankiewicz (2 May 1902 5 September 1959) wasa Polish mathematician. External links. Biography of Kazimierz Zarankiewicz.
http://www.fact-index.com/k/ka/kazimierz_zarankiewicz.html
Main Page See live article Alphabetical index
Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz 2 May 5 September ) was a Polish mathematician. He was born in Czestochowa and died in London England His main interest was topology . He studied on the Warsaw University together with Zygmunt Janiszewski ,Mazurkiewicz, Sierpinski, Kuratowski, Saks. He wrote works on cut points in connected sets, on conformal mappings, on complex functions and number theory, triangular numbers. During World War II took part in illegal teaching, forbidden by German authorities and eventually was sent to a concentration camp . He successfully survived and became the teacher on Warsaw Technical University. He visited universities in Tomsk Harvard London Vienna . He served as president of the Warsaw section of the Polish Mathematical Society and the International Astronautical Federation.
External links
This article is a stub. You can help Wikipedia by fixing it.
This article is from Wikipedia . All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

4. Online Encyclopedia - Kazimierz Zarankiewicz
Lista czlonków zalozycieli Towarzystwa Wysiatycki Kazimierz. Wysocki Józef. Zakrzewski Marek. zarankiewicz kazimierz.Zawadzki Jerzy. Ziemba Stefan. Zorski Henryk Stanislaw. Zyczkowski Michal Józef.
http://www.yourencyclopedia.net/Kazimierz_Zarankiewicz
Encyclopedia Entry for Kazimierz Zarankiewicz
Dictionary Definition of Kazimierz Zarankiewicz

Kazimierz Zarankiewicz 2 May 5 September ) was a Polish mathematician. He was born in Czestochowa and died in London England His main interest was topology . He studied on the Warsaw University together with Zygmunt Janiszewski Mazurkiewicz Sierpinski Kuratowski ... Saks . He wrote works on cut points in connected sets, on conformal mappings, on complex functions and number theory, triangular numbers. During World War II took part in illegal teaching, forbidden by German authorities and eventually was sent to a concentration camp . He successfully survived and became the teacher on Warsaw Technical University He visited universities in Tomsk Harvard London Vienna . He served as president of the Warsaw section of the Polish Mathematical Society and the International Astronautical Federation.
External links
This article is a stub . You can help Wikipedia by fixing it Home Alphabetical Index See our sister sites: Find a Resume Diplomat City Your Quotations Your Lookup ... Your Dogs Content on this site is provided for informational purposes only. We do not accept responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by any person resulting from information published on this site.

5. Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. Born 2 May Kazimierz Zarankiewicz studied atWarsaw where he wrote a Ph.D. on connected sets. He was appointed
http://intranet.woodvillehs.sa.edu.au/pages/resources/maths/History/Zrnkwcz.htm
Kazimierz Zarankiewicz
Born: 2 May 1902 in Czestochowa, Poland
Died: 5 Sept 1959 in London, England
Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index
Previous
(Alphabetically) Next Welcome page Kazimierz Zarankiewicz studied at Warsaw where he wrote a Ph.D. on connected sets. He was appointed to Warsaw University but in 1944 he was sent to a labour camp in Germany. He returned to Warsaw and resumed his teaching duties in 1946 at Warsaw Polytechnic. Zarankiewicz did important work in topology and graph theory. He also wrote on complex functions and number theory. His work on triangular numbers inspired Sierpinski to further work while Zarankiewicz worked jointly with Kuratowski on topology. References (2 books/articles) Previous (Chronologically) Next Biographies Index
Previous
(Alphabetically) Next Welcome page
History Topics Index
Famous curves index ... Search Suggestions JOC/EFR January 1997 The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Zarankiewicz.html

6. Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. Kazimierz Zarankiewicz (2 kveten 1902 5 zárí 1959)byl Lesk matematik. Externí spojení. Biografie Kazimierz Zarankiewicz.
http://wikipedia.infostar.cz/k/ka/kazimierz_zarankiewicz.html
švodn­ str¡nka Tato str¡nka v origin¡le
Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz 2 květen 5 z¡Å™­ ) byl Lesk matematik. On byl narozen½ v Czestochowa a umřel v Lond½n Anglie Jeho hlavn­ z¡jem byl topologie . On se učil na VarÅ¡ava univerzitě spolu s Zygmunt Janiszewski , Mazurkiewicz, Sierpinski, Kuratowski, Saks. On si zapisoval pr¡ce na ukrojen½ch bodech v připojen½ch souborech, na conformal mappings, na komplexn­ podniky a teorii č­sel, trojºheln­kov¡ č­sla. Během Světov¡ v¡lka II postavil se na stranu v ileg¡ln­m učen­, zak¡zan½ Němec autority a nakonec byl pos­lal k koncentračn­ t¡bor . On ºspěšně přežil a se stal profesorem na VarÅ¡ava technickou univerzitu. On postihl univerzity v Tomsk Harvard Lond½n V­deň . On sloužil jako prezident VarÅ¡avy č¡st polsk© matematick© společnosti a mezin¡rodn­ Astronautical federace.
Extern­ spojen­
Tento druh zbož­ je Å¡paček. Vy můžete pomoci Wikipedia t­m, že umluv­ si to.
Toto je strojov½ překlad čl¡nku z encyklopedie Wikipedia poř­zen½ překladačem Eurotran . Cel½ text je dostupn½ za podm­nek GNU FDL licence

7. Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz.
http://www.jesmanowicz.com/leon/car/car.php?name=Kazimierz Zarankiewicz&nr=131

8. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszechœwiat
Steinhaus Hugo Stozek Wlodzimierz Tarski Alfred Turowicz Andrzej Ulam StanislawWazewski Tadeusz Wilkosz Witold zarankiewicz kazimierz Szukacz Przeszukaj
http://www.wiw.pl/fiszki/matematyka-Biogramy-Biogramy_04Asp.html
W³aœciwa strona - http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_04.Asp W³aœciwa strona - http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_04.Asp

9. World Polska Leksykon Encyklopedia Encyklopedia.pl Z Polish Yellow Pages - Polsk
encyklopedia.pl); Zaranie lšskie (encyklopedia.pl); zarankiewicz kazimierz-(encyklopedia.pl); Zarastanie jezior- (encyklopedia.pl); Zarate
http://www.yp.pl/ca/39313/World/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.pl/Z/
>English Version
Polskie Firmy:
Firmy wg SIC

Szukaj firmy

Szukaj w Internecie:
Polska

¦wiat

Katalog Stron

Biznes
Serwisy YellowPages:

Rejestracja DOMEN
WebHosting Strony WWW DNS ... Sklep Partner idealo.de Portofolio DVD Search TOP CHARTS Webkatalog Multi szukanie - mainSeek Polska - Netsprint ¦wiatowy Katalog Stron Katalog Firm Teleadreson Szukaj domeny TOP World Polska Leksykon ...

10. Kazimierz Zarankiewicz - Wikipedia
Wersja do druku. Brak logowania Zaloguj mnie Pomoc. Kazimierz Zarankiewicz.Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. (Nie ma jeszcze artykulu o tym tytule.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
(Nie ma jeszcze artykułu o tym tytule. Wybierz Edytuj by go rozpocząć.) Views Personal tools nawigacja Szukaj narzędzia

11. Ekola Net :: Ekola Net Poland.
Marcinkiewicz Jozef, Wladyslaw Orlicz, Post Emil, Stanislaw Saks, Hugo Steinhaus,Tarski Alfred, Ulam Stanislaw, Wronski Josef, zarankiewicz kazimierz.
http://ekola.net/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=43&scope=all

12. Delv.co.uk: Map Of Poland Websites In The UK
zarankiewicz kazimierz Zarankiewicz Born 2 May 1902 in Czestochowa, Poland Died5 Sept 1959 in London, England Click the picture above to see a larger
http://www.delv.co.uk/kqry/map of poland
search Town/County Add delv.co.uk to my Favourites Make delv.co.uk my Home Page
Results: 1 to NEXT
document.cookie="metasearch=1782609930.20480.0000"; Maps of Poland Hundreds of maps from every part of Poland - military, cities, atlases sponsored by http://www.polandbymail.com/ (MetaSearch Picks) Buy a Map of Poland at Stanfords Shop Stanfords map and travel book shop offers a wide range of world maps and guide books. Buy a map of Poland and travel guides at Stanfords map and travel book shop. sponsored by http://www.myaffiliateprogram.com (Overture, Espotting.com) Cheap flights to Poland Compare all major travel agencies Find the best price online! Aff. sponsored by http://www.we-found-it.com/ (MetaSearch Picks) Web Directory
... http://www.insidepoland.pl/html/insidepoland.html InsidePoland InsidePoland http://www.insidepoland.com Interactive Map Interactive Map http://2poland.com/InteractiveMap/ map of poland map of poland http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/europe/Poland_pol_97.jpg map of poland Map ...

13. World-searches.com: Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.pl/Z
zarankiewicz kazimierz (encyklopedia.pl) http//wiem.onet.pl/wiem/0105f6.html(Added Tue Jan 01 2002 Hits 2 Rating 0.00 Votes 0) Rate It Review It.
http://www.international-links.com/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia_pl/

HOME
ADD A LINK MODIFY A LINK NEW LINKS ... LOGIN Search
the entire directory only this category
More search options
Top Polska Leksykon ... encyklopedia.pl : Z Categories:
There are currently no sub-categories!
Links: Pages:

14. Antykwariat Naukowy V E R B U M
zarankiewicz kazimierz Mechanika teoretyczna. Warszawa 1962 PWN. Wyd. 3. 24x17cm, opr. brosz. Cz. 1. Statyka. s. 188, Cz. 2. Kinematyka. s. 160, Cz.
http://www.antykwariat-verbum.pl/oferta/fizyka.html
Antykwariat Naukowy "VERBUM" - zaprasza!
Fizyka Aktualizacja: 1 marca 2004 nauki ¶cis³e
 • Arod¼ Henryk, Ro¶ciszewski Zbiór zadañ z termodynamiki i fizyki statystycznej dla studiów zaocznych. Wyd. 2. Kraków 1980 Wydn UJ. 24 x 17 cm, s. 59, nlb. 1, opr. brosz. Opr. przykurzona. 9 PLN
 • Bogos³owski Wiaczes³aw N. Fizyka budowli (podstawy fizyczne ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji). T³um. Stanis³aw Mañskowski. Warszawa 1975 Arkady. 25 x 18 cm, s. 403, nlb. 1, 165 rys., 28 tabl., opr. kart. 24 PLN
 • Bucholtz Jan, Leyko Jerzy Mechanika ogólna. Cz. 2. Kinematyka. £ód¼-Warszawa 1962 PWN. Wyd. 3. 24x17 cm, s. 207, nlb. 1, opr. brosz. Opr. napraw., podp. w³., podkre¶l. w tek¶cie, notatki na oprawie. 10 PLN
 • Æwiczenia labolatoryjne z fizyki. Pod red. Tadeusza Dryñskiego przy wspó³pracy H. Chêciñskiej i A. Jab³oñskiej. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1959 PWN. 25 x 18 cm, s. 515, nlb. 1, opr. p³. Brak obwol., opr. przykurzona, tylna ok³. nieznacznie odchodzi od grzb. 26 PLN
 • Damasiewicz Mieczys³aw Mechanika ogólna. Cz. 5. Dynamika uk³adów materialnych. Wed³ug wyk³adów in¿. mgr Stefana Ziemby w r. akad. 1947/1948. Kraków 1948 Akademicka Centrala Wydawnicza. 29,5x23 cm, s. 157, nlb. 1, opr. brosz.
 • 15. The Garden -- GEO Searcher
  ?lšskie (encyklopedia.pl); zarankiewicz kazimierz - (encyklopedia.pl);Zarastanie jezior - (encyklopedia.pl); Zarate - (encyklopedia
  http://www.serve.com/garden/geosearcher/index.php/World/Polska/Leksykon/Encyklop
  GEOsearcher. A Resource for Earth Scientists
  HOME ::GeoSearcher:: ::Guestbook:: ::Photos:: ... ::Find Us::
  Search: search the entire directory search this category only Top World Polska Leksykon ... Y Z

  16. World Polska Leksykon Encyklopedia Encyklopedia.pl Z
  l9skie (encyklopedia.pl); zarankiewicz kazimierz - (encyklopedia.pl);Zarastanie jezior - (encyklopedia.pl); Zarate - (encyklopedia
  http://freshlinks.net/odp.aspx/World/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.p

  17. Mainseek.pl World/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.pl/Z/ | Domena | Yel
  pl); Zaranie lšskie (encyklopedia.pl); zarankiewicz kazimierz- (encyklopedia.pl); Zarastanie jezior - (encyklopedia.pl); Zarate
  http://mainseek.pl/ca/39313/World/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.pl/Z
  Rejestracja Domen .biz .com .info
  .org .net .tv

  od
  zl 24h przelew karta faktura dns ...
  miedzynarodowy

  SUPER CENY:
  - WebDesign - od 39zl/miesiąc

  (płatne tylko przez 12 m-cy) Domena DNS Serwer WWW emaile
  Projekt Strony
  = 89zl /m-c
  wyślij ZOOM SERWER w akcji kliknij zdjęcie
  Rejestracja domen
  Zarządzaj domeną Main-info.de
  - Projekty profesjonalnych strony WWW od 399zl
  ... Kliknij i zobacz !!! Multi szukanie - mainSeek Polska - Netsprint Swiatowy Katalog Stron Katalog Firm Teleadreson Szukaj domeny TOP World Polska Leksykon ...

  18. Encyclopedia: List Of Famous Poles
  16861736), physicist. Funk, kazimierz ( 1884-1967), biochemist. Gundlach, Rudolf, inventor of tank periscope 1859-1917), linguist. zarankiewicz, kazimierz ( 1902-1959) mathematician
  http://www.nationmaster.com/encyclopedia/List-of-famous-Poles

  Supporter Benefits
  Signup Login Sources ... Pies
  Factoid #51 Three quarters of Japanese kids read comics Interesting Facts Make your own graph:
  Hold down Control and click on
  several. Compare All Top 5 Top 10 Top 20 Top 100 Bottom 100 Bottom 20 Bottom 10 Bottom 5 All (desc) in category: Select Category Agriculture Crime Currency Democracy Economy Education Energy Environment Food Geography Government Health Identification Immigration Internet Labor Language Manufacturing Media Military Mortality People Religion Sports Taxation Transportation Welfare with statistic: view: Correlations Printable graph / table Pie chart Scatterplot with ... * Asterisk means graphable.
  Added May 21
 • Mortality stats Multi-users ½ price Catholic stats
 • Related Articles People who viewed "List of famous Poles" also viewed:
 • Poland
 • Polish composers
 • Frederic Chopin
 • Constantine Kanaris ...
 • Polish poets
  Top Graphs
 • Richest Most Murderous Most Populous Most Militaristic ...
 • More Stats
  Categories
 • Agriculture Background Crime Currency ... Welfare
 • Updated: Dec 11, 2003
  Encyclopedia : List of famous Poles
  This is a partial list of famous Polish Polish-speaking/writing people, and people born in

  19. Biography-center - Letter Z
  spainview.com/biog21.html. zarankiewicz, kazimierz. wwwhistory.mcs.st-and.ac.uk/~history/ Mathematicians/zarankiewicz.html. Zaremba, Stanislaw
  http://www.biography-center.com/z.html
  Visit a
  random biography ! Any language Arabic Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish
  Z
  72 biographies

  20. Zarankiewicz
  Biography of kazimierz zarankiewicz (19021959) kazimierz zarankiewicz. Born 2 May 1902 in Czestochowa, Poland kazimierz zarankiewicz was born and brought up in Czestochowa in south-central
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Zarankiewicz.html
  Kazimierz Zarankiewicz
  Born: 2 May 1902 in Czestochowa, Poland
  Died: 5 Sept 1959 in London, England
  Click the picture above
  to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
  Kazimierz Zarankiewicz was born and brought up in Czestochowa in south-central Poland. He attended secondary school in Bedzin, which is near Czestochowa, and for much of his time at school Poland was going through the difficult events of World War I. When we say that Zarankiewicz was brought up in Poland, this must be seen in relation to the political circumstances of the time. Poland had been partitioned in 1772 with the south, which was called Galicia, under Austrian control and Russia in control of much of the rest of the country. This situation, which was the position throughout the early years of Zarankiewicz's life, lasted until the outbreak of World War I in 1914. At this time Russia tried to win Polish support, particularly in Galicia, by promising the Poles autonomy. By the end of 1914 Russian forces controlled almost all of Galicia. However, the Central Powers (Germany and Austria- Hungary) recaptured Galicia and large parts of Congress Poland which had been under Russian control. A German governor general was installed in Warsaw and a new Kingdom of Poland was declared on 5 November 1916. The University of Warsaw, which had been a Russian language university for many years, became Polish again in November 1915 following the withdrawal of the Russian forces from Warsaw in August 1915.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 88    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter