Geometry.Net - the online learning center
Home  - Nobel - Ruska Ernst
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 4     61-80 of 96    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Ruska Ernst:     more detail
 1. Hochschullehrer (Technische Universität Berlin): Karl Weierstraß, Ernst Ruska, Heinrich Hunke, Willi Hennig, Kurt Hübner, Barbara Kochan (German Edition)
 2. RUSKA, ERNST (1906-1988): An entry from Gale's <i>World of Microbiology and Immunology</i>
 3. Microscopists: Antonie Van Leeuwenhoek, Ernst Ruska, Henry Baker, Jan Swammerdam, Christian Gottfried Ehrenberg, Johan Sebastiaan Ploem
 4. The early development of electron lenses and electron microscopy by Ernst Ruska, 1980
 5. Magnetometer field manual by Walter Ernst Adalbert Ruska, 1957
 6. ELECTRON MICROSCOPE, TRANSMISSION AND SCANNING: An entry from Gale's <i>World of Microbiology and Immunology</i>

61. Ernst August Fridrich Ruska
Po studiích pracuje ernst ruska v Berlíne u firmy Siemens. V roce 1937 seoženil. Dva roky na to, 27. kvetna roku 1988, pak ernst ruska umírá.
http://www.quido.cz/osobnosti/ruska.htm
Ernst August Fridrich Ruska
Ernst August Fridrich Ruska , slavný nìmecký fyzik a elektroinženýr, vynálezce elektronového mikroskopu a laureát Nobelovy ceny za fyziku za rok 1986, se narodil v roce 1906 v nìmeckém Heidelbergu v rodinì uèitele fyziky. Jeho otec chtìl aby se i syn vìnoval fyzice, ale Ernst se rozhodl studovat techniku v Mnichovì. Na univerzitì v Berlínì pak získal v roce 1931 inženýrský diplom a roku 1934 doktorát z technických vìd. Po studiích pracuje Ernst Ruska v Berlínì u firmy Siemens. V roce 1937 se oženil. Roku 1957 se stal øeditelem Ústavu elektronové mikroskopie v jednom z institutù Maxe Plancka v Berlínì. Od roku 1957 do roku 1972 pùsobil jako univerzitní profesor na Berlínské technice a pak odchází do dùchodu. Na poèátku Ernstových studií se zjistilo, že elektronové paprsky se dají magnetickými èoèkami (rotaènì symetrickým magnetickým polem) zaostøovat podobnì jako svìtelné paprsky sklenìnou èoèkou. Tento objev slibuje do budoucna velké praktické využití - elektronový svazek se podle kvantové mechaniky chová i jako vlnìní s délkou až o nìkolik øádù menší než je svìtelná, což znamená, že jím lze rozlišit a zobrazit i mnohem menší pøedmìty než je to možné svazkem svìtla. Na poèátku roku 1931 Ernst Ruska na základì tìchto poznatkù se svým tehdejším uèitelem Maxem Knollem sestavují první dvouèoèkový elektronový mikroskop. Ten zpoèátku nezvìtšuje víc než tehdejší mikroskopy optické, zvìtšení je tedy maximálnì pøibližnì dvousetnásobné, ale bìhem nìkolika let

62. Ernst Ruska - InformationBlast
ernst ruska Information Blast. ernst ruska. ernst August Friedrich ruska (December25, 1906, Heidelberg - May 25, 1988, Berlin) was a German physicist.
http://www.informationblast.com/Ernst_Ruska.html
Ernst Ruska
Ernst August Friedrich Ruska December 25 Heidelberg May 25 Berlin ) was a German physicist
In he built the first electron microscope , and in he won half of the Nobel Prize in Physics , and Gerd Binnig and Heinrich Rohrer won a quarter each.
External links
Categories: Nobel Prize in Physics winners Wikipedia is available under the terms of the GNU Free Documentation License

63. "Životopisy On-line" - Ernst Ruska
ernst ruska (190627.5.1988). Vynálezce elektronového mikroskopu . Postudiích pracuje ernst ruska v Berlíne u firmy Siemens,.
http://www.zivotynawebu.net/ernst_ruska.htm
a svátek má Menu Poslední pøidané Stojí za pøeètení Doplòky Výpis kategorií Filosofie Politika Spoleènost Sport ... Vìda, technika Statistika Hledání
v Google
ad "Hledání"
Hledané jméno mùžete hledat buï na tìchto stránkách (zaškrtnete-li pøepínaè "v Životopisech on-line") nebo pøímo v databázi Google (zaškrtnete-li pøepínaè "v Google") - pak se vám pochopitelnì zobrazí výsledky hledání v celém internetu.
Ernst Ruska
"Vynálezce elektronového mikroskopu"
V roce 1986, celých pìtapadesát let po sestrojení prvého elektronového mikroskopu, dostává Ernst Ruska Nobelovu cenu za fyziku (viz. Nobelova ceny za fyziku - jmenný seznam laureátù Dva roky na to, 27. kvìtna roku 1988, pak Ernst Ruska umírá.
Související odkazy na tomto webu:
Osobnosti fyziky a chemie
Nositelé Nobelových ceny Nobelova cena za fyziku - jmenný seznam laureátù
Doporuèená a studijní literatura: literatura bude doplnìna
Na zaèátek této stránky

autor

64. AllRefer Encyclopedia - Ernst Ruska (Electrical Engineering, Biographies) - Ency
AllRefer.com reference and encyclopedia resource provides completeinformation on ernst ruska, Electrical Engineering, Biographies.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/R/Ruska-Er.html
AllRefer Channels :: Health Yellow Pages Reference Weather SEARCH : in Reference June 05, 2004 You are here : AllRefer.com Reference Encyclopedia Electrical Engineering, Biographies ... Ernst Ruska
By Alphabet : Encyclopedia A-Z R
Ernst Ruska, Electrical Engineering, Biographies
Related Category: Electrical Engineering, Biographies Ernst Ruska Rohrer and Gerd Binnig were awarded half of the prize for building the scanning tunneling microscope. Ruska taught for many years at the Technical Univ. of West Berlin.
Topics that might be of interest to you: Gerd Binnig
Heinrich Rohrer

 • Encyclopedia U ... com Check out around 175,000 brief encyclopedia articles on almost all topics. Related Categories: People Science and Technology
  Science and Technology
  Computers and Electrical Engineering ... Biographies
  More articles from AllRefer Reference on Ernst Ruska
 • Encyclopedia U com Check out around 175,000 brief encyclopedia articles on almost all topics.
  Content on this web site is provided for informational purposes only. We accept no responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by any person resulting from information published on this site. We encourage you to verify any critical information with the relevant authorities. About Us Contact Us Privacy Links Directory ...
  Link to AllRefer.com
 • 65. Ernst Ruska Prize 2005
  ernst ruska PRIZE 2005. The Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie invitesto propose candidates for the newly established ernstruska-Prize.
  http://www.microscopie.nl/public/Nieuws/ErnstRuskaPrize2005.htm
  Nederlandse Vereniging voor Microscopie
  Home Up
  Back

  Home

  Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. (German Society for Electron Microscopy) announces the ERNST RUSKA PRIZE 2005 for outstanding achievements in the field of Electron Microscopy.
  deadline: 30 November 2004 The Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie invites to propose candidates for the newly established Ernst-Ruska-Prize. The prize is awarded for work carried out by younger scientists pioneering new capabilities of Electron Microscopy as a scientific technique through innovative instrumen-tation or novel methods of basic and general interest. Work carried out by pure application of existing techniques will not be considered. The eligible work should not date back more than 7 years. It must be published or it must be accepted for publication at the time of submission of the proposal. The decision will be made by an independent committee. The ERNST RUSKA PRIZE consists of a certificate, a financial award, as well as the honor of giving an Ernst-Ruska Distinguished Lecture at the Ceremony of Award. If a group of authors receives the award, they will be awarded jointly. The ceremony will take place at the Dreiländertagung 2005 meeting in Davos, Switzerland, 28. 8. - 2. 9. 2005.

  66. Ernst Ruska-Centrum Gegründet
  Translate this page Das Forschungszentrum Jülich und die RWTH Aachen gründen daher das ?ernst ruska-Centrumfür höchstauflösende Mikroskopie und Spektroskopie mit Elektronen
  http://www.rwth-aachen.de/zentral/dez3_pm2004_ernst.htm
  RWTH-Web Die RWTH Dezernate und Abteilungen 3.0 - Pressestelle ... Ihre Ansprechpartner
  Gemeinsame Pressemitteilung des Forschungszentrums Jülich und
  der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen Schärfer als die Nanowelt Forschungszentrum Jülich und RWTH Aachen gründen nationales Kompetenzzentrum für höchstauflösende Elektronenmikroskopie Immer kleiner, schneller, besser werden sie: die mit Bytes bepackten Computerfestplatten, die Mikroprozessoren im PC, Auto oder Handy. Immer mehr Funktionen lassen sich auf einem Halbleiter-Chip unterbringen. Damit steigen die Herausforderungen für Forscher und Ingenieure: Innovative Materialien, die auf der Nanometerskala hergestellt werden, müssen in noch kleineren Dimensionen verstanden werden. Jedes Atom muss an der richtigen Stelle sitzen. Denn jeder atomare Fehler, jede Verzerrung der Anordnung der Atome kann die Eigenschaften der Werkstoffe beeinflussen. Dies zu untersuchen und innovative Hochleistungswerkstoffe zu entwickeln, bedarf höchstauflösender Mikroskope, die auf die Atome und dazwischen schauen. Dorothee Dzwonnek, Professor Joachim Treusch und

  67. RWTH Aachen Und Forschungszentrum Jülich Gründen Ernst Ruska-Centrum
  Translate this page Einladung zur Pressekonferenz RWTH Aachen und Forschungszentrum Jülich gründenernst ruska-Centrum. Die beiden Leiter des ernst-ruska-Centrums, Prof.
  http://www.rwth-aachen.de/zentral/dez3_pm2004_ruska.htm
  RWTH-Web Die RWTH Dezernate und Abteilungen 3.0 - Pressestelle ... Ihre Ansprechpartner
  Einladung zur Pressekonferenz:
  RWTH Aachen und Forschungszentrum Jülich gründen Ernst Ruska-Centrum Um leistungsstarke Werkstoffe zu entwickeln, müssen Materialien in einem unvorstellbar kleinen Bereich - nämlich Millionstel Millimetern - maßgeschneidert werden. Dies geht nur mit höchstauflösenden Untersuchungsmethoden. Die Vertragsunterzeichnung findet statt am Dienstag, 27. Januar 2004, um 11.00 Uhr im Raum 46 des RWTH-Hauptgebäudes, Templergraben 55, Raum 46 (Erdgeschoss). Den Vertrag werden Prof. Joachim Treusch und Dorothee Dzwonnek vom Vorstand des Forschungszentrums Jülich und Prof. Burkhard Rauhut, Rektor der RWTH Aachen, unterzeichnen. Die beiden Leiter des Ernst-Ruska-Centrums, Prof. Knut Urban vom Forschungszentrum und Prof. Joachim Mayer von der RWTH, werden die geplanten Aktivitäten vorstellen. i. V. Renate Kinny
  stellv. Pressedezernentin der RWTH Mechthild Hexamer
  Pressesprecherin Forschungszentrum Jülich (Januar 2004)

  68. Zürich Gruppe - Ernst A. Ruska
  Translate this page schaffen. ernst ruska ist so ein Nobelpreisträger. 1986 ernst ruska nähertesich der Idee des Elektronenmikroskops über Umwege. 1928 war
  http://www.zuerich.de/wir_ueber_uns/leistung/innovator/archiv/ernst_a_ruska.jsp

  69. Ernst Ruska [Pictures And Photos Of]
  ernst ruska. ernst ruska Picture, Photo, Photograph; Old age; fullface; arm under chin; suit; reading; desk; ruska B1.
  http://www.aip.org/history/esva/catalog/esva/Ruska_Ernst.html
  A larger image of any photo may be purchased. Click on an image to place an order.
  For more information visit our home page Ernst Ruska Description Old age; full face; arm under chin; suit; reading; desk Item ID Ruska B1

  70. Encyclopedia: Ernst Ruska
  People. Religion. Sports. Taxation. Transportation. Welfare. Updated Jan 08, 2004.Encyclopedia ernst ruska. External Link. Homepage of the ruska family; ernst ruska.
  http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Ernst-Ruska

  Supporter Benefits
  Signup Login Sources ... Pies
  Factoid #61 One in three adults aged 15-49 are infected with HIV/AIDS in Botswana Zimbabwe , and Swaziland Interesting Facts Make your own graph:
  Hold down Control and click on
  several. Compare All Top 5 Top 10 Top 20 Top 100 Bottom 100 Bottom 20 Bottom 10 Bottom 5 All (desc) in category: Select Category Agriculture Crime Currency Democracy Economy Education Energy Environment Food Geography Government Health Identification Immigration Internet Labor Language Manufacturing Media Military Mortality People Religion Sports Taxation Transportation Welfare with statistic: view: Correlations Printable graph / table Pie chart Scatterplot with ... * Asterisk means graphable.
  Added May 21
 • Mortality stats Multi-users ½ price Catholic stats

 • Top Graphs
 • Richest Most Murderous Most Populous Most Militaristic ...
 • More Stats
  Categories
 • Agriculture Background Crime Currency ... Welfare
 • Updated: Jan 08, 2004
  Encyclopedia : Ernst Ruska
  Sponsored links:
  Ernst August Friedrich Ruska December 25 Heidelberg May 25 Berlin ) was a German physicist.
  In he built the first electron microscope, and in he won half of the Nobel Prize in Physics , and Gerd Binnig and Heinrich Rohrer won a quarter each.

  71. Online-Lexikon: Ernst Ruska
  Translate this page ernst ruska. Academicus.ch - Kostenloses Online-Lexikon. ernst ruska.
  http://www.academicus.ch/de/ernst_ruska.html
  Ernst Ruska
  Academicus.ch - Kostenloses Online-Lexikon
  Hauptseite Edit this page
  Ernst Ruska
  Ernst Ruska 25. Dezember in Heidelberg 27. Mai in Berlin deutscher Physiker Ruska erhielt den Physik Nobelpreis "für sein fundamentales Werk in der Elektronen-Optik und für die Konstruktion des ersten Elektronenmikroskops"
  Weblink

  72. Online Encyclopedia - Ernst Ruska
  Encyclopedia Entry for ernst ruska. ernst August Friedrich ruska (December25, 1906, Heidelberg May 25, 1988, Berlin) was a German physicist.
  http://www.yourencyclopedia.net/Ernst_Ruska.html
  Encyclopedia Entry for Ernst Ruska
  Dictionary Definition of Ernst Ruska

  Ernst August Friedrich Ruska December 25 Heidelberg May 25 Berlin ) was a German physicist
  In he built the first electron microscope , and in he won half of the Nobel Prize in Physics , and Gerd Binnig and Heinrich Rohrer won a quarter each.
  External Link
  Home Alphabetical Index See our sister sites: Find a Resume Diplomat City Your Quotations Your Lookup ... Your Dogs Content on this site is provided for informational purposes only. We do not accept responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by any person resulting from information published on this site.
  This article is licensed under the GNU Free Documentation License . It uses material from Wikipedia see source

  73. Premios Nobel · Libros · Cultura Y Ciencia · Terra
  Translate this page ernst ruska. Fecha de nacimiento 25 de diciembre de 1906 Fecha de nacimiento 25de mayo de 1988 País de Nacimiento Alemania País de Concesión Alemania.
  http://cultura.terra.es/cac/libros/nobel/portada.cfm?idpersona=376&idpremio=185

  74. ENC Online: ENC Features: Classroom Calendar: Ruska Builds The First Electron Mi
  ernst ruska. Read the full text of ernst ruska s Nobel lecture that describes hischildhood and education and tells how he invented the electron microscope.
  http://www.enc.org/features/calendar/unit/0,1819,62,00.shtm
  Skip Navigation You Are Here ENC Home ENC Features Classroom Calendar Search the Site More Options Classroom Calendar By Category By Month ... Ask ENC Explore online lesson plans, student activities, and teacher learning tools. Find detailed information about thousands of materials for K-12 math and science. Read articles about inquiry, equity, and other key topics for educators and parents. Create your learning plan, read the standards, and find tips for getting grants.
  Ruska Builds the First Electron Microscope (Grades 9-12+)
  April 7 Ernst Ruska. (c) The Nobel Foundation. As a student, Ernst Ruska experimented with the theory that electron currents, which have a shorter wavelength than light, could magnify images beyond the capabilities of the light microscope. On April 7, 1931 (at the ripe old age of 24), Ruska conducted the experiments that would earn him a Nobel Prize. He obtained experimental proof that, similar to using multiple lenses to magnify specimens in light optics, an object's image could be further magnified by using two short electromagnetic coils. The resolving power of a light microscope is limited by the wavelength at which light travels (about 4,000 angstroms). The electron microscope uses an electron beam with a wavelength of less than 1 angstrom, which can magnify objects up to 1 million times. Some of the electrons pass through the specimen, and others bounce off it. The scattered electrons, focused by a pair of electromagnets that form the "lens" of the microscope, produce a visible image on a fluorescent screen or photographic film.

  75. Aktuelle Pressemitteilungen
  ernst ruska-Centrumfür höchstauflösende Mikroskopie und Spektroskopie mit Elektronen
  http://www.fz-juelich.de/portal/index.php?index=281&cmd=show&mid=180

  76. Ernst Ruska - Wikipedia
  Translate this page ernst ruska. Die Texte stammen aus der Wikipedia - Dies ist nicht die Wikipedia.enernst ruska esernst ruska plernst ruska. ernst August Friedrich ruska (* 25.
  http://www.torfkopp.de/keyword/Ernst_Ruska.php
  Nicht angemeldet
  Anmelden
  Hilfe
  Ernst Ruska
  Die Texte stammen aus der Wikipedia - Dies ist nicht die Wikipedia
  en:Ernst Ruska es:Ernst Ruska pl:Ernst Ruska Ernst August Friedrich Ruska 25. Dezember in Heidelberg 27. Mai in Berlin ) war ein deutscher Elektrotechniker Ruska studierte in Berlin und promovierte 1934. Von 1933 bis 1955 übte er verschiedene Tätigkeiten in der Industrie aus, 1949 wurde er zum Professor an der FU Berlin ernannt, ab 1959 lehrte er auch an der TU Berlin . 1955 wurde er Direktor am Fritz-Haber-lnstitut der Max-Planck-Gesellschaft Ruska gilt als einer der Wegbereiter der Elektronenmikroskopie . 1931 baute er zusammen mit Max Knoll das erste Versuchsmodell mit magnetischen Linsen . Es beruhte auf der Tatsache, dass Magnetfelder Elektronen wegen ihrer Ladung ablenken können und sich Elektronenstrahlen in gleicher Weise bündeln und fokussieren lassen wie Lichtstrahlen durch Linsen . Da die Wellenlängen der Elektronen beträchtlich kürzer sind als diejenigen des Lichts, war das Elektronenmikroskop wesentlich wirksamer als ein optisches Mikroskop herkömmlicher Art. Ruska vervollkommnete seine Erfindung mit dem Ingenieur Bodo von Borries, sodass es 1938/39 serienmäßig hergestellt werden konnte. 1986 erhielt Ruska mit

  77. Ernst Ruska
  Translate this page Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik ernst ruska und das ElektronenmikroskopDas Suchen des Menschen ging immer schon in zwei Richtungen, zum
  http://www.biogen-one.de/cytologie/ruska.html
  Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik
  Ernst Ruska und das Elektronenmikroskop
  Sachgebiete:
  Physik Optik -Technische Anwendungen
  Elektrik - Technische Anwendungen
  Biologie - Allgemeine Biologie. Biologische Arbeitsmethoden
  Adressaten: Sekundarbereich I - Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Integrierte Gesamtschule (ab Schuljahr 7). Sekundarbereich II. Weiterbildung
  Lernziele:
  Zum Inhalt
  Von der Linse zum Mikroskop
  Die Welt des Mikrokosmos

  Produktion: Schnitt: Sylvia Regelin Begleitkarte: StD Heinz Reinhardt Fachberatung: StD Heinz Reinhardt Titelbild: Target Film GmbH VHS 4201624 15 mm, Farbe Quelle: Beiblatt zum o.g. Film

  78. Kalender
  Translate this page ernst ruska 81 Jahre, Physiker (08.09.2002) Inhalt suchen oben *25 Dez 1906 Heidelberg+27 Mai 1988 Berlin 1931 Entwicklung des ersten Elektronenmikroskops mit
  http://www.info-kalender.de/kal/k001225.htm
  D o n i n f o k a l e n d e r D e z
  Januar
  Februar April Mai ... (suchen) Jozias Johannes van Aartsen
  Inhalt suchen oben
  *25 Dez 1947
  Anton Ackermann
  Inhalt suchen oben
  *25 Dez 1905 +4 Mai 1973 Berlin
  Mohammed Anwar as-Sadat Inhalt suchen oben
  *25 Dez 1918 +6 Okt 1981 Kairo
  Nobelpreise
  Humphrey Bogart Inhalt suchen oben
  *25 Dez 1899 New York NY. +14 Jan 1957
  Oscar
  Filme Helena Christensen Inhalt suchen oben
  *25 Dez 1968 Georg Dertinger Inhalt suchen oben *25 Dez 1902 +21 Jan 1968 Leipzig Francoise Durr 60 Jahre, Tennisspielerin Inhalt suchen oben *25 Dez 1942 Algier/Algerien Grand Slam Mathilde Gantenberg 85 Jahre, Bundestagsabge. (CDU) Inhalt suchen oben *25 Dez 1889 +29 Okt 1975 Bundestag Jasmine Gerat Inhalt suchen oben *25 Dez 1978 Berlin Filme Gerhard Herzberg Inhalt suchen oben *25 Dez 1904 +3 Mrz 1999 Ottawa 1971 Nobelpreis Nobelpreise Noel Howard Inhalt suchen oben *25 Dez 1901 +7 Feb 1987 Alfred Kerr 80 Jahre, Schriftsteller und Kritiker Inhalt suchen oben *25 Dez 1867 +12 Okt 1948 Hamburg Wilhelm Emmanuel Ketteler 65 Jahre, katholischer Bischof Inhalt suchen oben *25 Dez 1811 +13 Jul 1877 Burghausen/Oberbayern Julien La Mettrie Inhalt suchen oben *25 Dez 1709 +11 Nov 1751 Berlin Christine Lehder 50 Jahre, Bundestagsabge. (SPD)

  79. Ernst Ruska: Awards Won By Ernst Ruska
  123Awards hardwork is paid in form of awards. The biggest english dictionary RealDictionary.com. Awards of ernst ruska. OTHER-NOBEL, 1986, PHYSICS.
  http://www.123awards.com/artist/5033.asp
  hardwork is paid in form of awards The biggest english dictionary - RealDictionary.com Awards of Ernst Ruska OTHER-NOBEL PHYSICS Enter Artist/Album
  Partner Sites
  Stardose.com RealLyrics.com OnlyHitLyrics.com Real Dictionary ... Add 123Awards to Favourites Please select the appropriate Shopping Category Auctions
  Search Engines
  Charity Dutch ... Stationery

  80. Ernst Ruska, Hans Börsch: Auf Dem Weg In Die Nano-Dimension
  Translate this page Elektronenmikroskop. Naturwissenschaftliche Grundlagen Physik ErnstRuska und Hans Börsch auf dem Weg in die Nano-Dimension. Nur
  http://www.tu-berlin.de/presse/doku/200jahre/ausstellung/2.etage/flure/nr.18/nr1
  Ernst Ruska beim Experimentieren am Elektronenmikroskop Naturwissenschaftliche Grundlagen: Physik
  Ernst Ruska und Hans Börsch: auf dem Weg in die Nano-Dimension N ur 50 m von diesem Standort entfernt - im damals überdachten westlichen Lichthof - baute der Diplomand der Elektrotechnik Ernst Ruska (1906-1988) 1929 das erste Elektronenmikroskop, das er in der Folgezeit bis zur höchsten atomaren Auflösung verbesserte. Das Elektronenmikroskop eröffnete eine neue Dimension in die Welt der kleinsten Teile. 1986 erhielt Ernst Ruska für diese Erfindung den Nobelpreis für Physik. Nach dem Krieg wirkte Ruska am späteren Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Dahlem, wo er mit seinen Mitarbeitern ein Elektronenmikroskop mit einer Grenzauflösung von zwei Atomdurchmessern entwickelte. Zugleich war er außerplanmäßiger Professor für Elektronenmikroskopie an der Technischen Universität Berlin.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 4     61-80 of 96    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter