Geometry.Net - the online learning center
Home  - Book_Author - Burckhardt Jacob
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 2     21-40 of 102    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Burckhardt Jacob:     more books (17)
  1. Aristocratic Liberalism: The Social and Poltical Thought of Jacob Burckhardt, John Stuart Mill, and Alexis de Tocqueville by Alan S. Kahan, 2001-02-22
  2. The Impact of Humanism: The Renaissance in Europe: A Cultural Enquiry, Volume 1 (Renaissance in Europe series)
  3. Basel in the Age of Burckhardt: A Study in Unseasonable Ideas by Lionel Gossman, 2000-06-15

21. WIEM: Burckhardt Jacob
Historia sztuki, Szwajcaria Burckhardt Jacob (18181897). BurckhardtJacob (1818-1897), szwajcarski historyk kultury i sztuki. Profesor
http://www.encyklopedia.pl/wiem/doc/1c0ab3f9f81e41de412565240039891f
WIEM 2004 - zobacz now± edycjê encyklopedii! Kup abonament i encyklopediê na CD-ROM, sprawd¼ ofertê cenow±!
Oferta specjalna abonamentów dla szkó³ i instytucji!
Uwaga!
Przedstawione poni¿ej has³o pochodzi z archiwalnej edycji WIEM 2001!
Prace redakcyjne nad edycj± 2001 zosta³y zakoñczone. Zapraszamy do korzystania z nowej, codziennie aktualizowanej i wzbogacanej w nowe tre¶ci edycji WIEM 2004 Historia sztuki, Szwajcaria
Burckhardt Jacob
Burckhardt Jacob (1818-1897), szwajcarski historyk kultury i sztuki. Profesor uniwersytetu w Bazylei (1845-1893), wyk³ada³ te¿ na politechnice w Zurychu (1855-1858). Rozg³os zyska³ jako autor Cicerone (1855) - przewodnika po staro¿ytnej i nowo¿ytnej sztuce ziemi w³oskiej, opartego na dog³êbnej znajomo¶ci jej zabytków i historii. Badacz dziejów antyku i  renesansu w³oskiego. W studiach Czasy Konstantyna Wielkiego (1856, wydanie polskie 1992) i  Kultura Odrodzenia we W³oszech (1860, nowe wydanie polskie 1961) nakre¶li³ wizerunek epok prze³omu akcentuj±c podmiotowo¶æ tworz±cego historiê cz³owieka. W swoich analizach dzie³ sztuki wi±za³ je z otoczeniem spo³eczno-kulturowym, w jakim siê pojawia³y (tzw. metoda genetyczna). Po ¶mierci uczonego wydano z rêkopisów i notatek m.in.

22. Burckhardt, Jacob (Litteraturnettet)
OM VIRUS OG SPAM. Burckhardt, Jacob 18181897. E-tekst Project GutenbergTekst. Kort biografi. SØK ETTER Burckhardt, Jacob. SØK I
http://www.litteraturnettet.no/b/burckhardt.jacob.asp?lang=&type=

23. Burckhardt, Jacob (Norwegian Writers' Web)
Burckhardt, Jacob 18181897. E-text Project Gutenberg Text. Short biography.
http://www.litteraturnettet.no/b/burckhardt.jacob.asp?lang=gb&type=

24. SAPERE.it - Burckhardt, Jacob
consultare una voce enciclopedica piu ricca storico svizzero (1818-1897).
http://www.sapere.it/gr/ArticleViewServlet?tid=1031855&rid=1031855&from=Categori

25. Jacob Burckhardt - Vorträge 1870-1892 - Perlentaucher.de
Translate this page Zum Autor Burckhardt, Jacob Jacob Burckhardt (1818-1897), neben Leopold von Rankeund Theodor Mommsen einer der größten Historiker deutscher Sprache, wirkte
http://www.perlentaucher.de/buch/15778.html
(Anzeige) Ihr Urlaubsort in der Literatur Literarische Reiseführer - z.B. von Madrid, der Donau, Paris, Golf von Neapel, Venedig, Andalusien u.v.m. (Klett-Cotta) Zum [ Verlag ] Jacob Burckhardt
Jacob Burckhardt Werke. Kritische Gesamtausgabe. Band 13
Gebunden 966 Seiten, 148,00 EUR
Buch bestellen bei
Amazon
[ Klappentext ]
Literaturbeilage Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 04.11.2003 Literaturbeilage

Zum Seitenanfang Zum Autor
Burckhardt, Jacob

Home
Aktuell Magazin ... Mail an die Redaktion

26. Alibris: Jacob Burckhardt
Editor) Renowned for his Civilization of the Renaissance in Italy and Reflectionson History (published by Liberty Fund), Jacob Burckhardt (18181897) has well
http://www.alibris.com/search/books/author/Burckhardt, Jacob
You'll find it at Alibris: Over 40 million used, new and hard-to-find books! CART ACCOUNT WISHLIST HELP ... SEARCH search in
Books Music: All CD Vinyl Movies: All DVD VHS
by title / ISBN
by author / artist
by subject / genre
my email address
unsubscribe here

your shopping cart

order status

wish list
... help browse BOOKS
Browse for author " Jacob Burckhardt " matched 44 titles. Sometimes it pays off to expand your search to view all available copies of books matching your search terms. Page of 2 sort results by Top Selling Title Author Used Price New Price The Civilization of the Renaissance in Italy more books like this by Burckhardt, Jacob A great work of literature as well as history, this is a classic introduction to the study of the Renaissance, and one that is still a source of inspiration. buy used: from buy new: from The Age of Constantine the Great more books like this by Burckhardt, Jacob buy used: from buy new: from The Greeks and Greek civilization more books like this by Burckhardt, Jacob, and Murray, Oswyn In 1872 Burckhardt, one of the preeminent historians of classical and Renaissance culture, presented this revolutionary work, which portrays ancient Greek culture as an aristocratic world and tyrannical state with minimal personal freedoms. This landmark culmination of 30 years of scholarship offers a rich cultural history of a fascinating society.

27. Fondo De Cultura Económica: Autor Burckhardt, Jacob
Translate this page En la gran constelación de historiadores del siglo XIX -de Von Ranke a Michelet-,el nombre del suizo Jacob Burckhardt (1818-1897) ocupa un sitio eminente.
http://www.fce.com.ar/autores.asp?AUT=1146

28. The Four Ages Of Friedrich, Greek Mythology Link.
A vigorous life force must have characterized the old Greek tribes Jacob Burckhardt1818 1897, Griechische Kulturgeschichte. Jacob Burckhardt 1818-1897.
http://homepage.mac.com/cparada/GML/Friedrich2.html
By Carlos Parada, author of Genealogical Guide to Greek Mythology
The Four Ages of Friedrich
Relevant links External links

29. Documento Sin Título
Translate this page 27345, N 6911/B858, EL CICERONE, Burckhardt, Jacob % 1818-1897, 362017.27346, N 6911/B858, EL CICERONE, Burckhardt, Jacob % 1818-1897, 360532.
http://desarrollo.uaemex.mx/sis/biblioteca/consulta/LibBib.asp?CveBib=21&PagAct=

30. Documento Sin Título
Translate this page 9, AC 35/B8 1919, VORTRAGE 1844-1887 IM AUFTRAGE DER HISTORISCHEN UND ANTIQUARISCHENGESELLSCHAFT ZU BASEL, Burckhardt, Jacob % 1818-1897, 409419.
http://desarrollo.uaemex.mx/sis/biblioteca/consulta/LibBib.asp?CveBib=41&PagAct=

31. Burckhardt, Jacob: - Bücher Die In Ihrer Leseecke Nicht Fehlen Dürfen.
Translate this page frühesten Schriften Jacob Burckhardts (1818-1897), entstanden auf Grund seinerBelgienreise im Herbst 1841. Hier geht es weiter zum Autor Burckhardt, Jacob.
http://www.buch-laden5.de/burckhardt_jacob.html
Burckhardt, Jacob:
Burckhardt, Jacob:
Erinnerungen aus Rubens. : Burckhardt, Jacob:
Mit Nachwort u. Anmerkungen hrsg. von Hans Kauffmann. (Kröners Taschenausg. 57). 12 Bl. Vlgs.Anz. Mit 44 Tafeln. Blauer OLnbd. Kanten partiell minimal berieben. - 215 p.
Publisher: Alfred Kröner,Leipzig o.J., ca. 1938.
Hier geht es weiter zum Autor Burckhardt, Jacob:
Hier geht es weiter zum Buchtitel Erinnerungen aus Rubens.
Burckhardt, Jacob:
Die Zeit Constantins des Grossen. : Burckhardt, Jacob:
Grosse illustrierte Phaidon-Ausgabe. 2. Auflage. - Mit 201 Abb. auf Tafeln im Anhang. OLd 27cm. - Text 366 p.
Publisher: Phaidon,Wien o.J.
Hier geht es weiter zum Autor Burckhardt, Jacob:
Hier geht es weiter zum Buchtitel Die Zeit Constantins des Grossen.
Burckhardt, Jacob.:
Weltgeschichtliche Betrachtungen. : Burckhardt, Jacob.:
DTV Tb nr. 6099. - 220 p.
Publisher: DTV,München 1978. Hier geht es weiter zum Autor Burckhardt, Jacob.: Hier geht es weiter zum Buchtitel Weltgeschichtliche Betrachtungen.
Burckhardt, Jacob:
Die Kultur der Renaissance in Italien. : Burckhardt, Jacob:

32. Atlantisz Alapítvány és Könyvkiadó - Budapest
Karl Löwith/. Jacob Burckhardt (18181897), Leopold von Ranke és TheodorMommsen mellett a legnagyobb német nyelvu történészek egyike.
http://www.atlantiszkiado.hu/konyvek/burckhardt_j_vil_tort_elm.htm
KÖNYVPROGRAM
Megrendelés
Telefon: 266-3870 Cím: 1052 – Budapest, Gerlóczy u. 4. E-mail: atlantis@budapest.hu
Burckhardt, Jacob: Világtörténelmi elmélkedések
2001. (Circus Maximus sorozat) Ford. Báthori Csaba, Hidas Zoltán. Bolti ár: 2695 Ft / Kiadón keresztül: 2195 Ft Burckhardt vonakodása attól, hogy végsõ célokkal foglalkozzon, a végsõ értelemrõl való szükségképpeni lemondáshoz vezet. És mégis, szerinte éppen a történelem tovaármlásában van egyfajta állandóság, nevezetesen: kontinuitása. Ha egy radikális válság történelmünk kontinuitását valóban szétrobbantaná, az tényleg a végét jelentené. A tudatos történeti kontinuitás tradíciót teremt és egyszersmind fel is szabadít alóla. Csak primitív és civilizált barbárok mondanak le a történeti tudatosság ezen elõnyérõl. A történeti kontinuitás „emberi ittlétünk lényegi érdeke”, mert ez „értelmének egyetlen bizonyítéka. /Karl Löwith/ Jacob Burckhardt (1818-1897), Leopold von Ranke és Theodor Mommsen mellett a legnagyobb német nyelvû történészek egyike. 1858-1893 között a baseli egyetem professzora. (Nietzsche is diákjai közé tartozott.) Kortársai elõtt elsõsorban három könyve tette ismertté: a Nagy Konstantin kora (1852), a Cicerone (1854) és A reneszánsz kultúrája Itáliában (1860). Halála után kiadott nevezetes elõadásai közé tartozik a Görög kultúrtörténet és mindenekelõtt a Világtörténelmi elmélkedések, melynek magyar fordítása már a C.H. Beck kiadó közelmúltban megjelent kritikai kiadásár támaszkodva készült.

33. H-Net Review: Angela Schwarz On Lionel Gossman, Basel In The Age Of Burckhardt:
Cambridge Cambridge University Press, 2000). Library of Congress callnumber DQ389.6.G67 2000 Subjects Burckhardt, Jacob, 18181897;
http://www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=46421001703592

34. Burckhardt, Jacob: - Bücher - Antiquarische, Gebrauchte Und Vergriffene.
Translate this page Burckhardt, Jacob. 8vo. Erstausgabe einer der frühesten Schriften Jacob Burckhardts(1818-1897), entstanden auf Grund seiner Belgienreise im Herbst 1841.
http://www.buch-laden4.de/buch_3/burckhardt_jacob.html
Burckhardt, Jacob:
Burckhardt, Jacob:
Erinnerungen aus Rubens. : Burckhardt, Jacob:
Mit Nachwort u. Anmerkungen hrsg. von Hans Kauffmann. (Kröners Taschenausg. 57). 12 Bl. Vlgs.Anz. Mit 44 Tafeln. Blauer OLnbd. Kanten partiell minimal berieben. - 215 S.
Publisher: Alfred Kröner,Leipzig o.J., ca. 1938.
Hier geht es weiter zum Autor Burckhardt, Jacob:
Hier geht es weiter zum Buchtitel Erinnerungen aus Rubens.
Burckhardt, Jacob:
Die Zeit Constantins des Grossen. : Burckhardt, Jacob:
Grosse illustrierte Phaidon-Ausgabe. 2. Auflage. - Mit 201 Abb. auf Tafeln im Anhang. OLd 27cm. - Text 366 S.
Publisher: Phaidon,Wien o.J.
Hier geht es weiter zum Autor Burckhardt, Jacob:
Hier geht es weiter zum Buchtitel Die Zeit Constantins des Grossen.
Burckhardt, Jacob:
Jacob Burckhardts Briefe an seinen Freund Friedrich von Preen 1864 - 1893. : Burckhardt, Jacob:
Mit Frontispiz und einem Faksimile, OHLnbd., Ecken etwas abgestoßen, Titel leicht stockfleckig. - 309 S.
Publisher: Deutsche Verlags-Anstalt,Stuttgart,Berlin 1922. Hier geht es weiter zum Autor Burckhardt, Jacob:

35. Tartu Ülikooli Raamatukogu.
Alessi, Stephen M., 1951 Multimedia for learning Burckhardt, Jacob,1818-1897. Vermischte Schriften I. Burckhardt, Jacob, 1818-1897.
http://www.utlib.ee/ee/index.php?cat=uudisk&menu=1&charset=utf8&kp=280603

36. Albert Kruger - Jacob Burckhardt
Jacob Burckhardt (Basel, 18181897) was a famous Swiss historian andarts scholar. The founder of ‘Kulturgeschichte’ (cultural
http://www.artoftheprint.com/artistpages/kruger_albert_jacob_burckhardt.htm
ALBERT KRUGER
JACOB BURCKHARDT
Artist: KRUGER, ALBERT (Stettin, 1858 - ?) Date: Medium: ORIGINAL COLOR WOODCUT Publisher: PAN, GERMANY Note: Albert Kruger: A German etcher, wood engraver and woodcut artist, Albert Kruger lived and worked in Berlin. His graphic art was exhibited extensively in Germany, Austria, Italy, Switzerland and France. Kruger’s woodcuts received a medal at the Munich Exposition, 1892, and a gold medal at the Exposition Universelle, Paris, 1900. During his career Albert Kruger became best known for his wood engraved portraits of fellow artists, writers and composers. This woodcut of Jacob Burckhardt was commissioned by the German publisher, Pan , as a memorial portrait. Jacob Burckhardt (Basel, 1818-1897) was a famous Swiss historian and arts scholar. The founder of ‘Kulturgeschichte’ (cultural history), some of his major books include, The Age of Constantine the Great (1853) and The Civilization of the Renaissance in Italy (1860). Burckhardt was the first historian to examine an era’s political, social, moral, philosophical, religious and artistic elements as an integrated whole.

37. Society History Historians Burckhardt, Jacob
http//Jacobtlevy.blogspot.com/; WIEM Burckhardt Jacob Burckhardt Jacob(18181897), szwajcarski historyk kultury i?sztuki. Profesor
http://world.ammissione.it/browse_/Society/History/Historians/Burckhardt,_Jacob/
World Directory Society History Historians ... Burckhardt,_Jacob Society History Historians Burckhardt, Jacob
Directory results:
See also: This category in other languages: German Related sites for Burckhardt, Jacob:

38. LA CONCEZIONE STORICA
italiano e dell età di Costantino, Jacob Burckhardt (1818-1897), il quale
http://www.filosofico.net/nie17.htm
LA CONCEZIONE STORICA «Quanto manca alla vetta?» «Tu sali e non pensarci!» a forza di urti e di salti ", sia negli individui sia nelle collettività. Determinanti nell'intervenire o deviare il corso della storia sono i grandi individui malattia storica . Alla descrizione e alla cura di questa nociva malattia, Nietzsche tenta di provvedere con la seconda delle "Considerazioni inattuali", intitolata "Sull'utilità e sul danno della storia per la vita". Essa é inattuale perchè smaschera gli elementi potenzialmente dannosi contenuti in ciò che per l'epoca presente rappresenta un vanto: la formazione e la conoscenza storica. Il criterio per formulare questa valutazione é dato dalla vita: la storia favorisce e incrementa oppure blocca e atrofizza la vita e l'azione? L' oblio per Nietzsche é necessario alla vita: per poter vivere nel presente, bisogna poter dimenticare il passato, che altrimenti ci sovrasterebbe e paralizzerebbe. Questo non significa che la storia, fondata sulla memoria del passato, sia inevitabilmente sempre perniciosa: la cosa importante é ricordare nel momento giusto e nella misura adeguata. La storia deve quindi essere posta al servizio della vita, non viceversa. Nietzsche distingue tre tipi di storia, ognuno dei quali é necessario per il vivente, ma può anche svolgere una funzione negativa nei confronti della vita. Il primo é la storia monumentale , che guarda al passato per rintracciarvi modelli e maestri che non può trovare nel presente. Essa é dunque propria di chi é attivo e nutre aspirazioni e, pertanto, usa la storia come mezzo contro la rassegnazione: dall'osservazione delle vette del passato (i monumenti) deduce che la grandezza fu una volta possibile e perciò lo sarà ancora. Questo tipo di storia, tuttavia, ha anche un aspetto negativo: in primis, danneggia il passato stesso, poichè dimentica molte parti di esso al fine di farne emergere solo singoli fatti abbelliti; in secundis può spingere ad identificarsi con questi monumenti del passato, e quindi al fanatismo, oppure paralizzare la libera creazione artistica, quando si considerano i modelli come la realizzazione di una grandezza che non potrà più essere eguagliata. Il secondo tipo é la

39. AAC Database - Short View Of Documents
8, 1044327, Burckhardt, Jacob, 18181897 The civilization of the Renaissancein Italy /, 1950. 9, 1045719, Burckhardt, Jacob, 1818-1897
http://valeph.tau.ac.il/ALEPH/ENG/TAU/AAC/AAC/FIND-ACC/0471367
Sourasky Central Library
Short View of 64 Document(s)
To display full information of a single document, click on the eye.
To mail a Bibliographic record in brief format to your E-mail account.
Alexander, Sidney Lions and foxes : Baron, Hans, 1900- The crisis of the early Italian Renaissance : Baxandall, Michael Painting and experience in fifteenth century Italy : Baxandall, Michael Painting and experience in fifteenth century Italy : Biow, Douglas Doctors, ambassadors, secretaries : Burckhardt, Jacob, 1818-1897 ... The civilization of the Renaissance in Italy / Burckhardt, Jacob, 1818-1897 ... The civilization of the Renaissance in Italy / Burckhardt, Jacob, 1818-1897 ... The Civilization of the Renaissance /

40. AAC Database - Short View Of Documents
2, 1045315, Burckhardt, Jacob, 18181897 The architecture of the ItalianRenaissance /, 1985. 3, 1411043, Burckhardt, Jacob, 1818-1897
http://valeph.tau.ac.il/ALEPH/ENG/TAU/AAC/AAC/FIND-ACC/0468458
Sourasky Central Library
Short View of 29 Document(s)
To display full information of a single document, click on the eye.
To mail a Bibliographic record in brief format to your E-mail account.
Bonelli, Renato Scritti sul restauro e sulla critica architettonica / Burckhardt, Jacob, 1818-1897 ... The architecture of the Italian Renaissance / Burckhardt, Jacob, 1818-1897 ... The architecture of the Italian Renaissance / Caniggia, Gianfrance, ... Ragionamenti di tipologia : Carbonara, Giovanni Cesare Brandi, scritti di architettura / Delogu, Giuseppe Italienische Baukunst : Faroldi, Emilio Dialoghi di architettura / Furnari, Michele Formal design in renaissance architecture : Heydenreich, Ludwig ... Architecture in Italy, 1400-1600 / Heydenreich, Ludwig ... Architecture in Italy, 1400-1500 /

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 2     21-40 of 102    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

free hit counter