Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Wolfe Gene
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Wolfe Gene:     more books (100)
 1. The Best of Gene Wolfe: A Definitive Retrospective of His Finest Short Fiction by Gene Wolfe, 2010-04-13
 2. The Sorcerer's House by Gene Wolfe, 2010-03-16
 3. Home Fires by Gene Wolfe, 2011-01-18
 4. Shadow & Claw: The First Half of 'The Book of the New Sun' (Book of the Long Sun) by Gene Wolfe, 1994-10-15
 5. Litany of the Long Sun:Nightside the Long Sun and Lake of the Long Sun (Book of the Long Sun, Books 1 and 2) by Gene Wolfe, 2000-04-01
 6. The Wizard: Book Two of The Wizard Knight by Gene Wolfe, 2005-10-01
 7. On Blue's Waters: Volume One of 'The Book of the Short Sun' by Gene Wolfe, 2000-09-02
 8. The Knight: Book One of The Wizard Knight by Gene Wolfe, 2005-01-01
 9. An Evil Guest by Gene Wolfe, 2008-09-16
 10. Soldier of the Mist by Gene Wolfe, 1987-10
 11. Sword & Citadel: The Second Half of 'The Book of the New Sun' by Gene Wolfe, 1994-10-15
 12. In Green's Jungles (Book of the Short Sun, Book 2) by Gene Wolfe, 2001-05-04
 13. Soldier of Sidon by Gene Wolfe, 2010-03-02
 14. Epiphany of the Long Sun:Calde of the Long Sun and Exodus from the Long Sun (Book of the Long Sun, Books 3 and 4) by Gene Wolfe, 2000-11-04

1. Wolfe Gene
Book Finder, Book Reviews and Compare Prices for wolfe gene Science Fiction Fantasy Authors AZ wolfe gene. wolfe gene Book Review and Price Comparison.
http://www.bookfinder.us/Science_Fiction___Fantasy/Authors__A-Z/Wolfe__Gene.html
Book Reviews and Compare Prices for Wolfe Gene
Home Browse Books Bookstore List Top Selling Books ... Rate Book Stores Search: Title/Author/Keywords/ISBN
Authors A-Z
Wolfe Gene Book Review and Price Comparison
Pages: Next Top Selling Books for Wolfe Gene
AUTHOR: Gene Wolfe
ISBN: 0312890176
Publish Date: August 1994
Format: Paperback
Compare prices for this book

AUTHOR: Gene Wolfe
ISBN: 0312890184
Publish Date: August 1994 Format: Paperback Compare prices for this book Norton Book of Science Fiction: North American Science Fiction, 1960-1990 AUTHOR: Ursula K. Le Guin (Editor), Brian Attebery (Editor) ISBN: 0393972410 Publish Date: June 1999 Format: Paperback Compare prices for this book Epiphany of the Long Sun AUTHOR: Wolfe, Gene ISBN: 0312860722 Format: Paperback Compare prices for this book Year's Best SF 8 AUTHOR: David G. Hartwell, Kathryn D. Cramer, Kathryn Cramer ISBN: 006106453X Publish Date: May 2003 Format: Mass Market Paperback Compare prices for this book The Sandman: Book of Dreams AUTHOR: Neil Gaiman (Author), et al

2. Gene Wolfe - Bibliography Summary
Gene Wolfe Bibliography Summary. Pub Biblio Summary Alpha Chron Main Menu Search Wolfe, Gene Rodman (USA, 1931-)
http://isfdb.tamu.edu/cgi-bin/ea.cgi?Gene_Wolfe

3. WIEM: Wolfe Gene
wolfe gene (1931), pisarz amerykanski, autor utworów fantastyczno-naukowych. Literatura, Stany Zjednoczone wolfe gene (1931-).
http://wiem.onet.pl/wiem/0047bb.html
WIEM 2004 - zobacz now± edycjê encyklopedii! Kup abonament i encyklopediê na CD-ROM, sprawd¼ ofertê cenow±!
Oferta specjalna abonamentów dla szkó³ i instytucji!
Uwaga!
Przedstawione poni¿ej has³o pochodzi z archiwalnej edycji WIEM 2001!
Prace redakcyjne nad edycj± 2001 zosta³y zakoñczone. Zapraszamy do korzystania z nowej, codziennie aktualizowanej i wzbogacanej w nowe tre¶ci edycji WIEM 2004 Literatura, Stany Zjednoczone
Wolfe Gene
Wolfe Gene (1931-), pisarz amerykañski, autor utworów fantastyczno-naukowych. Studiowa³ w Houston na Wydziale Budowy Maszyn. Wcielony do wojska bra³ udzia³ w wojnie koreañskiej. Debiutowa³ w latach 60. Opublikowa³ zbiory opowiadañ: The Fifth Head of Cerberus The Eyeflash Miracles The Marvellous Brass Chessplaying Automation WIEM zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra zobacz wszystkie serwisy do góry

4. WOLFE GENE

http://perso.wanadoo.fr/repertoirescience-fiction/auteurs/W/wolfe_gene.htm
AUTEURS de SF A B C D ... W X Y Z Accueil Liens ... Rechercher WOLFE GENE TITRES Année Collection Editeur N° L'ombre du bourreau Denoël La griffe du demi dieu Denoël L'épée du licteur Denoël La citadelle de l'autarque Denoël Soldat des brumes Denoël Le nouveau soleil de Teur 1 Denoël Le nouveau soleil de Teur 2 Denoël Silhouettes Denoël Soldat d'areté 1 Denoël Soldat d'areté 2 Denoël La cinquiéme tête de Cerbère Ailleurs et demain Livre de poche L'île du docteur mort Ailleurs et demain Il y a des portes Denoël Présence fantastique Toutes les couleurs de l'enfer Denoël Présence fantastique Le livre des fêtes Actes Sud Le livre du long soleil Côté nuit J'ai Lu Côté lac J'ai Lu Caldé, côté cité J'ai Lu L'exode J'ai Lu Le sortilège de castleview J'ai Lu

5. BiblioNETka - System Rekomenduj±cy Ksi±¿ki Na Podstawie Twoich Ocen
Autor wolfe gene. zglos blad. Pokaz ksiazki alfabetycznie ksiazki wg sredniej ocen. Tytul. Calde Dlugiego Slonca,
http://www.biblionetka.pl/ka.asp?id=451

6. WOLFE Gene : Une Page Non Officielle
Gene Wolfe s book of day)
http://www.bdfi.net/auteurs/w/wolfe_gene.htm
Accueil Biblios W Retour

7. Gene Wolfe Buecher
Translate this page Info1 Info2 wolfe gene Die Nachtseite der langen Sonne. Das Buch der langen Sonne. Erster Roman. Info1 Info2 wolfe gene Der See der langen Sonne.
http://www.sciencefictionbooks.de/WolfeGene.htm
Gene Wolfe Buecher
Wolfe Gene
Die Nachtseite der langen Sonne. Das Buch der langen Sonne. Erster Roman.

Wolfe Gene
Der See der langen Sonne. 2. Roman des Zyklus der Langen Sonne.

Wolfe Gene
Der Calde der Langen Sonne. Das Buch der Langen Sonne. Dritter Roman.

Wolfe Gene
Der Exodus aus der Langen Sonne. 4. Roman des Zyklus der Langen Sonne.

8. Alpha Ralpha Boulevard: Gene Wolfe
Gene Wolfe. Gene Rodman Wolfe (b.1931). Bio Other Gene Wolfe links. The Ascent of Wonder Gene wolfe gene Wolfe News and Rumors The Gene Wolfe Web Page
http://www.catch22.com/SF/ARB/SFW/Wolfe,Gene.php3
Gene Wolfe
Gene Rodman Wolfe (b.1931)
Bio:
Orbit contributor. Professional engineer, editor for many years of Plant Engineering. Born in New York, raised in Houston, Texas.
Bibliography:
The Book of the New Sun
Castle of Days
Anthology of essays and stories.
April 1995, St. Martin's Press Paperback Reprint edition ISBN:0-312-89042-7 Amazon.com
Castleview
The Citadel of the Autarc
The Claw of the Conciliator
1981 Nebula
The Devil in a Forest
Endangered Species
1989, ISBN:0-312-93154-9
The Fifth Head of Cereberus
1972, ISBN:0-684-12830-6
Free Live Free
Gene Wolfe's Book of Days
Lake of the Long Sun
Nightside the Long Sun
Pandora by Holly Hollander
Peace
The Shadow of the Torturer
Soldier in the Mist
Soldier of Arate
Stories from the Old Hotel
WFA
The Sword of the Lictor
The Wolfe Archipielago
"Alien Stones"
"The Changeling"
1968, Orbit 3
"The Encounter"
"Eyebem"
sh.st 1970 Orbit 7
"The Eyelash Miracles"
"The Fifth Head of Cereberus"
Orbit 10, 1968
"Graylord Man's Last Words"
Short story
May 2003

9. COLLECTION BY GENE WOLFE GENE WOLFE S BOOK OF DAYS, A Collection
COLLECTION BY GENE wolfe gene WOLFE S BOOK OF DAYS, a collection of 18 short stories. Doubleday hardcover with dustjacket, signed. CASTLEVIEW, Novel, Tor 1990.
http://www.sff.net/bfob/files/Wolfe,_Gene.txt
COLLECTION BY GENE WOLFE GENE WOLFE'S BOOK OF DAYS, a collection of 18 short stories. Doubleday hardcover with dustjacket, signed. CASTLEVIEW, Novel, Tor 1990. For further information, send SASE to: Gene Wolfe P.O. Box 69 Barrington, IL 60010

10. Na Wodach B³êkitu Wolfe Gene - BookService.pl
Na wodach Blekitu wolfe gene, BookService.pl, Na,wodach,Blekitu,Wolfe,Gene,MAG,ksiegarnia, internetowa, ksiazka, akademicka, slownik, wysylkowa
http://www.bookservice.pl/X/oneRecordPages/n/71067olo-B.html
Katalog BookService.pl - kliknij poni¿ej i zobacz Twoj± ksi±¿kê!
Na wodach B³êkitu
Wolfe Gene
MAG
ISBN: 8389004526
"Na wodach B³êkitu" jest bez w±tpienia najlepsz± powie¶ci± science fiction tego roku i najwiekszym osi±gniêciem autora od wczesnych lat osiemdziesi±tych, kiedy to opublikowa³ klasyczn± ju¿ dzi¶ "Ksiêgê Nowego S³oñca". Znamy wiele ksi±¿ek, w których pozornie nie dopasowani bohaterowie razem przemierzaj± swiat. Jednak¿e Wolfe, swobodnie operuj±c metafor± i ironi± (o które w tej bran¿y trudno), nawet najbardziej wy¶wiechtany model powie¶ciowy potrafi nasyciæ now±, g³êbok± tre¶ci±. "Na wodach B³êkitu" jest pierwsz± czê¶ci± trylogii, pe³ni jednak równocze¶nie funkcjê kontynuacji "Ksiêgi Krótkiego S³oñca", poprzedniej tetralogii Wolfea. Powie¶æ doskonale siê broni w tej podwójnej, wydawa³oby siê wewnêtrznie sprzecznej roli i potwierdza opiniê, ¿e Wolfe jest najlepszym ¿yj±cym pisarzem science fiction. Szczê¶liwy Traf:
FUJI 2 Bia³o-czerwoni/zielona/ -
FUJI 3 Mistrzostwa Europy - Z krwi i nadziei - Opium w rosole/Akapit P./ - ...
BookService.pl
May 29, 2004 3:57:12 AM

11. Gene Wolfe Gene Wolfe Message Board
Return to Gene Wolfe main page. BooksMessage Board - Gene Wolfe. Gene Wolfe. Click here to post a message. Other Recent Gene Wolfe Discussions Gene Wolfe
http://www.allscifi.com/Board.asp?BoardID=8109

12. Ciemna Strona Dlugiego Slonca - Wolfe Gene - Ksiegarnia.
wolfe gene,Ciemna strona Dlugiego Slonca,Wolfe,Gene,Ciemna,strona,Dlugiego,Slonca,MAG Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks252014.html

13. Ksi±¿ka - Wolfe Gene - Na Wodach B³êkitu - Wirtualna Polska
Na wodach Blekitu Gene Wolfe bibliografia, gene wolfe forever Gene to fenomenalny fantasta. Polecam kazda jego nowa ksiazke w ciemno.
http://ksiazki.wp.pl/katalog/ksiazki/ksiazka.html?kw=72690

14. For Sale: PANDORA HOLLY HOLLANDER WOLFE GENE
PANDORA HOLLY HOLLANDER wolfe gene.
http://www.ioffer.com/i/PANDORA-HOLLY-HOLLANDER-WOLFE-GENE-1950117
Announcements Sitemap iOffer Home
Login
... Help / FAQ
PANDORA HOLLY HOLLANDER WOLFE GENE Books First Editions Other Seller: thebooknook
1990 FIRST EDITION (1 IN # LINE).TOM DOHERTY (TOR) RED CLOTHE IN NEARLY FLAWLESS CONDITION WITH DJ. IN NEARLY FLAWLESS CONDITION. PAY ME SECURELY WITH A CREDIT CARD ETC. THRU PAYPAL OR CAN MAKE OTHER ARRANGEMENTS. SHIPPING VIA MEDIA MAIL IN BUBBLE WRAP, 3.00 CHECK OUT MY OTHER BOOKS LISTED HERE AT IOFFER. THANKS DAN
Browse or Search Current Items Below
Items for Sale Want Ads UserIDs/Profiles Newest Items in Other First Edition Books
Books
First Editions Other ...
PANDORA HOLLY HOLLANDER WOLFE GENE

1990 FIRST EDITION (1 IN # LINE).TOM DOHERTY (TOR) RED CLOTHE IN NEARLY FLAWLESS CONDITION WITH DJ. IN NEARLY FLAWLESS CONDITION. PAY ME SECURELY WITH A CREDIT CARD ETC. THRU PAYPAL OR CAN MAKE OTHER
Avon, IN The Book Island Book Store: 1,035+ Hardback Books Best Offer
Phoenix, AZ or Best Offer Jacksonville, FL BEOWULF'S CHILDREN by L Niven, J Pournelle, S Barnes or Best Offer Nov 1995 - First Edition (stated) by Science Fiction Writers: Larry Niven, Jerry Pournelle, Steven Barnes. Published by Tor Books this Hardcover with dust jacket is in As New/As New Condition (possibl Jacksonville, FL

15. Gene Wolfe - Bibliography Summary (Chronological)
Gene Wolfe Bibliography Summary (Chronological). Pub Biblio Summary Alpha Chron Main Menu Search Wolfe, Gene Rodman (USA, 1931-).
http://www.isfdb.org/cgi-bin/ch.cgi?Gene_Wolfe

16. Gene Wolfe
gene wolfe. Welcome to a fan site dedicated to author gene wolfe. Picture of gene wolfe signing autographs at Worldcon 98! Links Elsewhere.
http://www.op.net/~pduggan/wolfe.html
Gene Wolfe
Welcome to a fan site dedicated to author Gene Wolfe. For recent news and rumors see The Lupine Nuncio
Most recent.
The start
Best reference
Links Here
My comments on Peace , from a posting on the Urth email list. Allusions to Christ in the Book of the New Sun article by Stephen Palmer. A great long interview by James Jordan. Discusses religious themes in Wolfe's work. From 1992. Another interview by Brendan Baber. From 1994. Page about Lexicon Urthus , by Michael Andre-Driussi. A wonderful companion for the New Sun series. Recommended. A bibliography (incomplete) My homepage and personal weblog
Picture of Gene Wolfe signing autographs at Worldcon 98
Links Elsewhere
Wolfe's reflections on the life of his friend, John Mayhew appeared in the July 200 Locus An essay by Wolfe on Tolkien's significance hosted by Andy Robertson. Ultan's Library A great site for "Gene Wolfe Studies". Be sure to check it out! Urth mailing list for discussions of all Gene Wolfe works. Archives for Urth and the defunct Whorl list are available. The Templeton Gate A site with essays on Gene Wolfe and other SF luminaries, like Cordwainer Smith.

17. Gene Wolfe
These pages include biographical information and other commentary related to wolfe and his writing.
http://ebbs.english.vt.edu/exper/kcramer/anth/Wolfe.html
Gene Wolfe
Other References
Notes on Stories by Gene Wolfe
Mentions

18. Jerrold De Wolfe
Couture doll clothing for 16 inch tall fashion dolls such as gene Marshall and Tyler Wentworth.
http://www.jerrolddewolfe.com

jerrolddewolfe@aol.com

jerrolddewolfe@aol.com

19. Gene Wolfe, Science Fiction And Fantasy Writer
Novels. wolfe, gene, Operation ARES, Berkley, New York, 1970. wolfe, gene, The Fifth Head of Cerberus, Scribner, New York, 1972.
http://www.hycyber.com/SF/wolfe_gene.html
Gene Rodman Wolfe
May 7, 1931 (Brooklyn, New York)-
1996 World Fantasy Life Achievement Award
Novels
Wolfe, Gene,
Operation ARES, Berkley, New York, 1970.
The Fifth Head of Cerberus,
Peace,
The Devil in a Forest,
Follett, New York, 1976.
The Shadow of the Torturer, World Fantasy Award
The Claw of the Conciliator, Nebula
The Sword of the Lictor,
The Citadel of the Autarch, John W. Campbell Award
Plan(e)t Engineering,
New England Science Fiction Association, 1984.
Free Live Free, Ziesing Brothers, Willimantic, Connecticut, 1984. Soldier of the Mist, Tor, New York, 1986. The Urth of the New Sun, Tor, New York, 1987. There Are Doors, Tor, New York, 1988. Soldier of Arete, Pandora by Holly Hollander, Tor, New York, 1990. Castleview, Tor, New York, 1991. Castle of Days, Tor, New York, 1992. Nightside of the Long Sun, Tor, New York, 1993. Lake of the Long Sun, Tor, New York, 1993. Sword and Citadel, Orb, New York, 1994. Calde of the Long Sun, Tor, New York, 1994. Orb, New York, 1994. (omni) Exodus from the Long Sun, Tor, New York, 1995. A Walking Tour of the Shambles: Little Walks for Sighseers #16

20. Whorl
Urth, the mailing list about science fiction author gene wolfe, is hosted at http//www.urth.net/
http://moonmilk.volcano.org/whorl
Urth , the mailing list about science fiction author Gene Wolfe, is hosted at http://www.urth.net/

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter