Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - White Patrick
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 103    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         White Patrick:     more books (100)
 1. The Tree of Man by Patrick White, 1994-10-27
 2. Voss (Penguin Classics) by Patrick White, 2009-01-27
 3. Patrick White: A Life by David Marr, 2008
 4. Aunts Story by Patrick White, 1994-10-27
 5. The Vivisector (Penguin Classics) by Patrick White, 2009-01-27
 6. The Living and the Dead (Twentieth-Century Classics) by Patrick White, 1993-03-02
 7. The Twyborn Affair (Penguin Classics) by Patrick White, 1993-09-07
 8. Riders in the Chariot (New York Review Books Classics) by Patrick White, 2002-04-30
 9. Eye Of The Storm by Patrick White, 1974-01-01
 10. A Fringe of Leaves (Penguin Twentieth-Century Classics) by Patrick White, 1993-03-02
 11. The Cockatoos: Shorter Novels and Stories (Twentieth-Century Classics) by Patrick White, 1993-09-07
 12. First Dog's White House Christmas by J. Patrick Lewis, Beth Zappitello, 2010-09-01
 13. Flaws in the glass; a self-portrait. by Patrick White, 1981
 14. A - Z Of Dog Training and Behavior by Patrick Holden, Kay White, 1999-07-26

1. Nobel E-Museum - Search Results
1973 for an epic and psychological narrative art which has introduced a new continent into literature Patrick white patrick White Australia b. 1912 (in London
http://www.nobel.se/search/results.html?method=or&sort=score&words=White, Patric

2. Patrick White - Artist Painting Prices, Art Appraisal, Artist Paintings [AskART.
Patrick White AskART, an artist directory with Patrick White and 32 000+ American painting and other artists - Patrick White artwork prices, valuations, appraisals and information. Birth / Death of Patrick White. State Affiliation of Patrick white patrick White is Often Known
http://askart.com/artist/W/patrick_white.asp?ID=112948

3. WIEM: White Patrick
white patrick (19121990), prozaik australijski, laureat Nagrody Nobla (1973). Po Literatura, Australia white patrick (1912-1990). White
http://wiem.onet.pl/wiem/009264.html
WIEM 2004 - zobacz now± edycjê encyklopedii! Kup abonament i encyklopediê na CD-ROM, sprawd¼ ofertê cenow±!
Oferta specjalna abonamentów dla szkó³ i instytucji!
Uwaga!
Przedstawione poni¿ej has³o pochodzi z archiwalnej edycji WIEM 2001!
Prace redakcyjne nad edycj± 2001 zosta³y zakoñczone. Zapraszamy do korzystania z nowej, codziennie aktualizowanej i wzbogacanej w nowe tre¶ci edycji WIEM 2004 Literatura, Australia
White Patrick
White Patrick (1912-1990), prozaik australijski, laureat Nagrody Nobla (1973). Po dzieciñstwie spêdzonym w  Sydney wyjecha³ do Anglii, gdzie na uniwersytecie w  Cambridge studiowa³ literaturê angielsk±, niemieck± i francusk±. Brak powodzenia pierwszych utworów, m.in. Opowie¶ci ciotki ¯ywych i umar³ych (1941), sk³oni³ White'a do porzucenia literatury. Zaj±³ siê hodowl± i sprzeda¿± kwiatów. Ponownie siêgn±³ po pióro w 1951, kiedy rozpocz±³ pracê nad powie¶ci± Drzewo cz³owiecze (1956), która rozs³awi³a imiê pisarza na ca³y ¶wiat. Utwór stylizowany na przypowie¶æ biblijn± ukazuje proces kszta³towania siê osobowo¶ci farmera, borykaj±cego siê z przeciwno¶ciami losu. Pozycjê pisarza utwierdzi³y kolejne powie¶ci: Voss Wóz ognisty Wykolejeni (1964) i  Wêze³ Wiwisekcja (1970) i  Oko cyklonu W dorobku pisarza znalaz³y siê nadto: sztuki teatralne Wielkie zabawki B³yszcz±cy kierowca (1982) i  Pod lasem (1983), zbiór nowel

4. BiblioNETka - System Rekomenduj±cy Ksi±¿ki Na Podstawie Twoich Ocen
Autor white patrick. zglos blad. Pokaz ksiazki alfabetycznie ksiazki wg sredniej ocen. Tytul. Drzewo czlowiecze, Oko cyklonu, Przepaska z lisci,
http://www.biblionetka.pl/ka.asp?id=1861

5. DBLP: Patrick White
Patrick White. 3, Tugkan Batu, Lance Fortnow, Eldar Fischer, Ravi Kumar, Ronitt Rubinfeld, Patrick White Testing Random Variables for Independence and Identity.
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/w/White:Patrick.html
Patrick White
List of publications from the DBLP Bibliography Server FAQ Coauthor Index - Ask others: ACM DL ACM Guide CiteSeer CSB ... Ronitt Rubinfeld , Patrick White: Testing Random Variables for Independence and Identity. FOCS 2001 Tugkan Batu Lance Fortnow Ronitt Rubinfeld ... Warren D. Smith , Patrick White: Testing that distributions are close. FOCS 2000 Tugkan Batu Ronitt Rubinfeld , Patrick White: Fast Approximate PCPs for Multidimensional Bin-Packing Problems. RANDOM-APPROX 1999
Coauthor Index
Tugkan Batu Eldar Fischer Lance Fortnow Ravi Kumar ... Warren D. Smith DBLP: [ Home Author Title Conferences ... Michael Ley (ley@uni-trier.de) Fri May 28 13:12:35 2004

6. TomFolio.com: By Patrick White
white patrick THE VIVISECTOR Publisher N .Y. VIKING, 1970. Very Good/Very Good. 1 ST. white patrick VOSS Publisher N .Y. VIKING, 1957. Very Good/Very Good.
http://www.tomfolio.com/AuthorInfo/SearchAuthors.asp?Aut=Patrick_White

7. Patrick E White
white patrick E. Brand,S. The Media Lab. 1987 (67). pages cited this search 1 Order hard copy of these pages
http://www.namebase.org/xwha/Patrick-E-White.html
WHITE PATRICK E
pages cited this search: 1
Order hard copy of these pages

Show a social network diagram for this name

Try another NameBase search
Back to home page

8. Patrick White - Wikipedia, The Free Encyclopedia
Patrick White. Patrick White (May 18, 1912 – September 30, 1990) became one of the most successful authors ever to come out of Australia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_White
Main Page Recent changes Edit this page Page history ... Printable version Not logged in
Log in
Help
Patrick White
From Wikipedia, the free encyclopedia. Patrick White May 28 September 30 ) became one of the most successful authors ever to come out of Australia . He had a distinctive writing style that ran against formula. He was the first, and so far only, Australian author to win the Nobel Prize for Literature . He wrote his first book, "The Ploughman and Other Poems" in , and by his death, had completed 27 works. Table of contents showTocToggle("show","hide") 1 Childhood and adolescence
2 Travelling the world

3 The growth of White's writing career

4 The twilight years
...
7 External link
Childhood and adolescence
Though his parents were Australian, he was born in Knightsbridge, London . They returned to Australia when he was six months old and settled in Sydney . As a child, he lived in one flat with his siblings, nanny and maid, while his parents lived an adjoining flat. The distance between him and his parents was to remain throughout White’s life. In , at the age of four, White developed asthma , a condition which had taken the life of his maternal grandfather. His health was fragile throughout his childhood, and this stopped him from participating in normal childhood activities. It was here that his imagination began to develop. He would perform private rites in the garden, and would dance for his mother’s friends. He also loved the theatre, which he first visited at an early age. At the age of ten, White was sent to boarding school in the

9. Wóz Ognisty - White Patrick - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
white patrick,Wóz ognisty,White,Patrick,Wóz,ognisty,MUZA Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks250308.html
Mimo, ¿e ta strona zawiera JavaScript, ale mo¿esz z niej korzytaæ bez niego. Ogl±dasz ksi±¿kê:
Wóz ognisty
White Patrick
Patrick White - Atak Klonów Patrick White - Wóz ognisty/tw/ ... Wiwisekcja/Muza/ W koszyku nie ma produktów
ZALOGUJ
ksiegarnia muzyka wysylkowa.pl ... ksi±¿ki Dowolna kategoria Aforyzmy Albumy Archeologia Architektura Astrologia Astronomia Atlasy Biografie Biologia Czasopisma Dom Dramat Dzienniki Edukacja Ekologia Ekonomia, biznes Encyklopedia Eseje Fantasy Felietony Film Filozofia Fizyka Geografia,Atlasy,Mapy Groza Gry Historia Hobby Hodowla Horror Humanistyka Humor Informatyka Kalendarz Kolêdy Kolorowanka Komedia Komiks Krymina³ Kuchnia Kultura Leksykon Lektura Liryki Listy Literatura dzieciêca Literatura faktu Literatura kobieca Literatura m³odzie¿owa Literatura piêkna Literaturoznawstwo Malarstwo Mapy Medycyna Militaria Mitologia Motywacyjne Multimedia Muzyka Nauka jêzyków Nauki humanistyczne Nauki polityczne Nauki ¶cis³e Nauki tajemne Nieokre¶lony Ogród Opowiadania Pamiêtniki Paranaukowe Periodyki Podrêczniki Podró¿e Poezja Popularnonaukowa Popularnonaukowa dla dzieci Poradniki inne Powie¶æ historyczna Prawo Proza Przewodniki Przygoda Przyroda Psychologia Publicystyka Religioznawstwo Reporta¿ Rolnictwo Romans Samochody Satyra Science fiction Semantyka Sensacja S³ownik Socjologia Sport Sztuka Technika Teologia Thiller Wspomnienia Wywiad Zdrowie Zoologia ¯eglarstwo Pomoc ¦wiat
Albumy

Atlasy

Podró¿e

Przyroda
...
Zobacz wiêcej

Ludzie
Biografie

Listy

Reporta¿
Sztuka ... Zobacz wiêcej Dzieci i M³odzie¿

10. Livres De White Patrick Proposés Par Chapitre.com
Translate this page Livres de white patrick proposés par Chapitre.com. Pour trouver tous les livres même les introuvables. white patrick white patrick.
http://www.chapitre.com/livres-neufs/Wh/White-Patrick/White-Patrick.html

White Patrick
Tous les livres de White Patrick proposés par Chapitre.com Vous pouvez acheter ou offrir un livre de White Patrick en livre neuf
Defauts Dans Le Miroir
Des Morts Et Des Vivants

Histoires Peu Ordinaires

L Oeil Du Cyclone T 1
...
Une Ceinture De Feuilles

Chapitre.com vous propose des livres neufs. Il vous est donc possible de chercher parmi tous les livres écrits par White Patrick y compris dans une édition ancienne ou épuisée. Liste alphabétique des auteurs [W] Accueil livres neufs, livres rares, livres anciens, livres d'occasion

11. Voss Patrick White
Voss Patrick White. Author or Artist Patrick White. Title Voss white patrick Patrick White Subject Fiction Category Fiction General Format Paperback
http://www.woodworks2000.co.uk/Patrick-White-Voss-990-852-064-5.html
Voss Patrick White
Author or Artist : Patrick White
Title: Voss
White Patrick
Patrick White
Subject: Fiction
Category: Fiction General
Format: Paperback
Ruth Rendell-The Speaker of Mandarin...

Naomi Wolf-Fire with Fire: The New Female Power and How It Will Change the 21st Century...

Ruth Rendell-Ruth Rendell Omnibus: The Face of Trespass / A Judgement in Stone / A Demon in My View...

Italo Calvino-Letters...
...
Mark Galli Brian Larson Craig Brian Larson-Preaching That Connects: Using the Techniques of Journalists to Add Impact to Your Sermons...

12. The Vivisector Patrick White
The Vivisector Patrick White. Title The Vivisector white patrick Patrick White Subject Fiction Category Fiction General Format Paperback
http://www.woodworks2000.co.uk/Patrick-White-The-Vivisector-990-832-064-X.html
The Vivisector Patrick White
Author or Artist : Patrick White
Title: The Vivisector
White Patrick
Patrick White
Subject: Fiction
Category: Fiction General
Format: Paperback
Mary Loudon-Unveiled: Nuns Talking...

Ruff (Red Fox Picture Books)...

Ruth Rendell-The Speaker of Mandarin...

Naomi Wolf-Fire with Fire: The New Female Power and How It Will Change the 21st Century...
...
J.I. Packer-God Has Spoken (Hodder Christian Essentials)...

13. Patrick White
Patrick White. Patrick White (May 28, 1912 1990) was a novelist and the first Australian winner of the Nobel Prize in literature.
http://www.fact-index.com/p/pa/patrick_white.html
Main Page See live article Alphabetical index
Patrick White
Patrick White May 28 ) was a novelist and the first Australian winner of the Nobel Prize in literature . White was born in London while his parents were on an extended European tour. At six months of age he returned with his parents to Australia, where his father owned a sheep station. He returned to England at age 13 to attend school in Cheltenham after which he went on to study languages at King's College, Cambridge and earned a B.A. in . During World War II , White served as a R.A.F Intelligence Officer in the Middle East and Greece . After the war, White returned to Australia and began to write seriously. He was awarded the Nobel Prize in literature in Patrick White died in September 1990.
Novels
 • The Living and the Dead The Aunt's Story The Tree of Man Voss Riders in the Chariot The Solid Mandala, The Vivisector The Eye of the Storm A Fringe of Leaves The Twyborn Affair Memoirs of Many in One ) - despite the title, a novel
Other writings

14. Patrick White
PATRICK WHITE, Patrick White was born in London in 1912, the son of a wealthy Australian grazier. Patrick White died in 1990 after a long illness.
http://www.menziesera.com/people/white_story.shtml
Your browser does not support script PATRICK WHITE BOOKS Patrick White was born in London in 1912, the son of a wealthy Australian grazier. A sickly child (suffering from asthma), he was educated in Australia and, from the age of 13, at an English public school. After completing his schooling, he worked for two years as a jackeroo on his parents' property. He returned to England in 1932 to attend Cambridge University where he studied French and German literature. During the Second World War he served as an intelligence officer with the RAF in Greece and the Middle East. After the War, he returned to Australia in 1948 with a Greek friend, Manoly Lascaris, with whom he set up house at Castle Hill - then on the outskirts of Sydney - where they grew and sold vegetables, flowers and milk. His first novels, which were published during the War, received literary acclaim but it was after he returned to Australia that Patrick White produced his greatest works including The Tree of Man, a long family saga which has been compared to the works of Thomas Hardy and Leo Tolsoy, Voss , which is the epic story of a doomed attempt to cross the Australian continent in 1845, and Riders in the Chariot , set in the imaginary town of Sasparilla which became the setting of several of White's novels and short stories Both Voss and Riders in the Chariot received the Miles Franklin Award.

15. Patrick White
Patrick White A Legacy of Names for the gay, lesbian, bisexual, transgender and queer communities. Patrick White. From The Complete Review. Excerpt
http://www.queertheory.com/histories/w/white_patrick.htm

Histories Index

Tom Waddell

Lillian D. Wald

Mitch Walker
...
Edmund White

Patrick White
Mel White

Walt Whitman

Dolly Wilde

Oscar Wilde
... Find A Subject
Patrick White
Online Resources Texts: Patrick White Texts: Queer Histories Texts: Authors Index ... Suggest a Name Names Index: A B C D ... Scholars Index Patrick White : Letters by David Marr (Editor), Patrick White Australian novelist Patrick White, who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1973, was a compulsive letter-writer throughout his life, and he generally asked that people destroy his letters. They didn't. Only portions of White's voluminous correspondence have been previously published, but this books fills the gap. Included are hundreds of letters in which White gossips about other writers, discusses serious literary matters and holds forth in his witty manner about all sorts of subjects. When Patrick White won the Nobel Price for Literature in 1973, he was known only to readers of serious fiction. Since that time he has become world-famous. By the time he died in 1990, White had attempted to destroy or have destroyed most of the letters he had written to friends, fans and acquaintances. This makes David Marr's collections of White's letters almost a miracle. Marr has collected over 600 pages of witty, insightful and revealing correspondence from the gay novelist which give us an unforgettable, intimate portrait of White and his world. Read in conjunction with Marr's 1992 biography of the author

16. Patrick White - Encyclopedia Article About Patrick White. Free Access, No Regist
encyclopedia article about Patrick White. Patrick White in Free online English dictionary, thesaurus and encyclopedia. Patrick White.
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Patrick White
Dictionaries: General Computing Medical Legal Encyclopedia
Patrick White
Word: Word Starts with Ends with Definition Patrick White May 18 May 18 is the 138th day of the year in the Gregorian calendar (139th in leap years). There are 227 days remaining.
Events
 • 1593 - Playwright Thomas Kyd's accusations of heresy lead to an arrest warrant for Christopher Marlowe.
 • 1652 - Rhode Island passes the first law in North America making slavery illegal.
 • 1631 - In Dorchester, Massachusetts, John Winthrop takes the oath of office and becomes the first Governor of Massachusetts.

Click the link for more information. Centuries: 19th century - 20th century - 21st century Decades: 1860s 1870s 1880s 1890s 1900s - Years: 1907 1908 1909 1910 1911 - This is a leap year starting on Monday (link will take you to calendar)
Events
 • January 1 - Establishment of Republic of China.
 • January 6 - New Mexico is admitted as the 47th U.S. state.

Click the link for more information. September 30 September 30 is the 273rd day of the year (274th in leap years) in the Gregorian Calendar, with 92 days remaining.
Events
 • 1399 - Henry IV proclaimed King of England.

17. Patrick White
patrick white was born in London of Australian parents. MEMOIRS OF MANY IN ONE, 1986; THREE UNEASY PIECES, 1987; patrick white LETTERS, 1996 (ed. by David Marr).
http://www.kirjasto.sci.fi/pwhite.htm
Choose another writer in this calendar: by name:
A
B C D ... Z by birthday from the calendar Credits and feedback Patrick (Victor Martindale) White (1912-1990) Australian novelist, short story writer, and playwright, who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1973. White combined in his works myth, symbols, and allegory. His international breakthrough novel was VOSS (1957), a symbolic story of a doomed journey into the Australian desert. RIDERS IN THE CHARIOT (1961) was set in the imaginary Sydney suburban town, Sarsaparilla, White's Yoknapatawpha . These works established him as one of the most important modern writers. In his own country White had to wait a long time before his painful depiction of the Australian middle class was accepted. "I would like to believe in the myth that we grow wiser with age. In a sense my disbelief is wisdom. Those of a middle generation, if charitable or sentimental, subscribe to the wisdom myth, while the callous see us as dispensable objects, like broken furniture or dead flowers. For the young we scarcely exist unless we are unavoidable members of the same family, farting, slobbering, perpertually mislaying teeth and bifocals." (from Three Uneasy Pieces Patrick White was born in London of Australian parents. His youth was spent partly in Australia, where his father owned a large sheep farm, and partly in England. At the age of 13 he was sent to an English public school, Cheltenham College, an experience which he hated and referred to it as a 'four-year prison sentence'. After returning to Australia he worked for two years as a jackaroo on a remote sheep station. From 1932 to 1935 White studied French and German literature at King's College, Cambridge. In 1935 White received his B.A. and settled in London, where wrote several unpublished works. His first published novel, the modernist HAPPY VALLEY (1939), was set in New South Wales. It was followed by THE LIVING AND THE DEAD (1941), set in pre-war London, and THE AUNT'S STORY (1948), a comic account of the travels of an independent Australian spinster, Theodora Goodman.

18. Patrick White - Autobiography
patrick white – Autobiography. I was born on May 28th 1912 in Knightsbridge, London, to Australian parents. patrick white Speaks (1990).
http://www.nobel.se/literature/laureates/1973/white-autobio.html
Ibsen
and Strindberg in my early teens - a taste my English housemaster deplored: 'You have a morbid kink I mean to stamp out'; and he then proceeded to stamp it deeper in.
When I was rising eighteen I persuaded my parents to let me return to Australia and at least see whether I could adapt myself to life on the land before going up to Cambridge. For two years I worked as jackeroo, first in the mountainous southern New South Wales, which became for me the bleakest place on earth, then on the property of a Withycombe uncle in the flat, blistering north, plagued alternately by drought and flood. I can remember swimming my horse through floodwaters to fetch the mail, and enjoying a dish of stewed nettles during a dearth of vegetables. The life in itself was not uncongenial, but the talk was endlessly of wool and weather. I developed the habit of writing novels behind a closed door, or at my uncle's, on the dining table. More reprehensible still, after being a colonial at my English school, I was now a 'Pom' in the ears of my fellow countrymen. I hardly dared open my mouth, and welcomed the opportunity of escaping to King's College Cambridge . Even if a university should turn out to be another version of a school, I had decided I could lose myself afterwards as an anonymous particle of the London I already loved.

19. Zen And The Art Of Being Patrick
Includes personal information, interests, links to sites on medieval drama, camping/backpacking and a graphics gallery.
http://piw1974.tripod.com/
var cm_role = "live" var cm_host = "tripod.lycos.com" var cm_taxid = "/memberembedded"

20. Patrick White At The Complete Review
An overview of the life and works of Australian Nobel laureate patrick white, with links to reviews and further information.
http://www.complete-review.com/authors/whitep.htm
A
Literary Saloon
Site of Review.
Trying to meet all your book preview and review needs.
Contents: Main the Best the ... Links
to e-mail us:
A Literary Saloon and Site of Review
Patrick White
at the complete review
biographical
bibliography quotes pros/cons ... links Biographical Name: Patrick WHITE Nationality: Australian Born: 28 May 1912, London, England Died: 30 September 1990, Sydney, Australia Awards: Nobel Prize, 1973 Miles Franklin Award, 1958, 1962
 • B.A., King's College, Cambridge (1935)
 • Intelligence Officer in the R.A.F. during World War II
Return to top of page. Bibliography Highlighted titles are under review at the complete review

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 103    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

free hit counter