Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Li Po
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 7     121-140 of 190    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Li Po:     more books (101)
 1. Cathay. Poems After Li Po. Seven Color Woodcuts by Francesco Celemente. by Ezra. POUND, 1992
 2. Wu Kai Sha: Li Po Chun United World College, Lake Silver, Wu Kai Sha Station, Monte Vista
 3. The Poetry and Career of Li Po 710-762 A.D by Arthur D. Waley, 1979
 4. Five Chinese Classics. Li Po and Tu Fu, Monkey, Poems of the Late T'ang, Six Yuan Plays, Tao Te Ching by Eds. Penguin Books, 1973
 5. Le livre de Li Po by Vittorio Saltini, 1989-05-01
 6. The Works Of Li Po: The Chinese Poet (1922) by Li Po, 2010-09-10
 7. The Works Of Li Po: The Chinese Poet (1922) by Li Po, 2010-09-10
 8. The Works Of Li Po, The Chinese Poet (1922) by Shigeyoshi Obata, 2010-09-10
 9. The works of Li Po, the Chinese poet, done into English verse by Shigeyoshi Obata: With an introduction and biographical and critical matter translated from the Chinese by Bai Li, 1922-01-01
 10. Tres libros : Un día-- (poemas sintéticos) ; Li-po y otros poemas y ; El jarro de flores (disociaciones líricas) by José Juan Tablada, 2000-07-31
 11. The Works of Li Po: The Chinese Poet, Done Into English Verse by Shigeyoshi Obata (The Orient Edition) by Li; Obata, Shigeyoshi Po, 1935
 12. Bright Moon, Perching Birds: Poems (Wesleyan Poetry in Translation) by Li Po, Tu Fu, 1987-12-01
 13. The Jade Flute by Tu Fu Li Po, 1960
 14. El Misterio de Los Naipes (Spanish Edition) by Po Li, 1998-12

121. Tomas Kamm
Foto z Malajsie, Ruska, Jamajky, Braz­lie, Venezuely a dalÅ¡­ fotky z Čech.
http://www.slimak.cz
Vítejte na stránkách Tomá¹e Kamma alias Slimáka
Kdo jsem?
Napi¹te mi Fotografie: cina.slimak.cz zoo.slimak.cz rusko.slimak.cz jamajka.slimak.cz ... mix.slimak.cz
Foto týdne Martin Èáslavský v Zakázaném mìstì - Peking
Martin Caslavsky in Forbiden City - Beijing

Martinovo cestopisy a fotky z cestovani

Search WWW Search slimak.cz

122. Li Bai Index
li Bai Index. li Bai (also known as li Bo or li Taibai), of the High Tang period, ranks alongside Du Fu as one of the two leading figures of Chinese poetry.
http://www.chinese-poems.com/lb.html
Li Bai Index
Chinese Poems Home Subject Index Introduction FAQ Links Bai Juyi Du Fu Du Mu Han Yu Li Bai Li Shangyin Li Yu Liu Zongyuan Mei Yaochen Meng Haoran Su Shi Tao Qian Wang Wei Other Poets Meeting Parting Separation Nature Spring Autumn Winter Age War Li Bai (also known as Li Bo or Li Taibai), of the High Tang period, ranks alongside Du Fu as one of the two leading figures of Chinese poetry. He was a Byronic figure, whose life as well as his verse embodied the Romantic cliches of freedom, spontaneity and defiance of convention. Each poem indexed below appears in characters, pinyin, and literal and literary English translation; alternatively, the English translations are collected on one page here
Amusing Myself

Ancient Air (39)

Autumn Air
...
Visiting the Taoist Priest Dai Tianshan But Not Finding Him

Li Bai on the Open Directory Project and Wikipedia

123. Ceska Chemie Na Internetu
Staňte se poutn­ky po česk©, moravsk© a slezsk© chemii.
http://chemie.upce.cz/

124. Pohi¹tvo, Le¾i¹èa, Lateksa, Vzmetnice, Vzglavniki, Sede¾ne, Garniture - LAG
Zagotovite si prijeten dom po lastnem okusu. pohistvo, kuhinje, lateks lezisca, vzmetnice, sedezne garniture, vzglavnike, podi itd.
http://www.lagea.com/
LE®I©ÈA POHI©TVO NASLOVNICA O PODJETJU LATEKS LE®I©ÈA LATEKS VZGLAVNIKI OTRO©KE VZMETNICE ... FENG SHUI VPRA©ALNIK
Zagotovite si prijeten dom po lastnem okusu.
Vabimo Vas, da se pridru¾ite mnogim zadovoljnim kupcem pohi¹tva, vzmetnic in lateks le¾i¹è iz na¹ega prodajnega programa.
Z veè kot deset letnimi izku¹njami na trgu smo preprièani,da tr¾imo izdelke v skladu z Va¹imi ¾eljami. LAGEA d.o.o.

Spoznajte na¹ prodajni program vzmetnic podov lateks le¾i¹è lateks vzglavnikov ... pohi¹tva LAGEA d.o.o. Izdelava internetnih strani: 1Ainternet.net

125. BBC - CBeebies - Teletubbies
The official home for Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa and po. Games, activities and information for preschool fans.
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/teletubbies/
@import url('/includes/tbenh.css') ; Home
TV

Radio

Talk
...
BBC Schools

Fri 28 May
CBeebies
Teletubbies

Violin: The Teletubbies watch a Spanish girl play her violin for her friends. In Teletubbyland the Teletubbies watch Po dance. CBeebies on BBC TWO
10:00 am
Teletubbies
CBeebies. Violin: The Teletubbies watch a Spanish girl play her violin for her friends. In Teletubbyland the Teletubbies watch Po dance. Site for parents and carers of pre-school children Background to the Teletubbies Technical help Home ... Contact Us

126. Teletubbies | PBS Kids
Background information, character descriptions, and comments from the creator. Includes graphics, coloring pages, and information about Tap Dancing Teddy, po, Tinky Winky, Laa Laa, and Dipsy.
http://pbskids.org/teletubbies/
We couldn't tell if you have Flash or not here's the links to the Flash and non-Flash versions of the page....

127. Ocate, NM Post Office History
Photograph of the Post Office.
http://www.moravalley.com/po/Ocate.htm
Ocate
Ocate Post Office We hope to add the history of Ocate soon. Return to Mora County Postal Index

128. Reforma Ustrojowa Pañstwa - Ustroje Europejskie
We Francji porewolucyjnej funkcjonowały dwa szczeble administracji gmina i departament. Utworzenie region³w.
http://www.webmedia.pl/irpo/ustr02.htm
REGIONY PO FRANCUSKU
Wspó³czesna koncepcja regionu zaczê³a siê kszta³towaæ w latach 70-tych. Proces ten uruchomi³o spo³eczne rozczarowanie dzia³aniami scentralizowanej administracji rz±dowej. Jej praca nie przynosi³a oczekiwanych efektów; biurokracja kosztowa³a du¿o, a sposób podejmowania i wykonywania decyzji nie sprzyja³ zaanga¿owaniu w ten proces obywateli. W roku 1968 prezydent Charles de Gaulle próbowa³ wprowadziæ regiony, wtedy Francuzi w referendum powiedzieli projektowi genera³a: nie. Proces regionalizacji Francji uleg³ wtedy zahamowaniu. Sfinalizowa³ go w roku 1982 prezydent Francois Mitterand; wtedy w takim samym referendum Francuzi zaakceptowali przebudowê systemu adminstracyjnego pañstwa. Pierwsze powszechne wybory do w³adz regionów odby³y siê we Francji w roku 1986, granice administracyjne regionów (jest ich 22) pokrywa³y siê w³a¶ciwie z granicami regionów ekonomicznych utworzonych w 1956 roku.
Warto podkre¶liæ, ¿e nowa struktura regionalna Francji nie powsta³a, jak we s±siednich W³oszech czy Hiszpanii, w wyniku dzia³añ lokalnych si³ politycznych, ale na skutek saamoograniczaj±ch siê dzia³añ administracji pañstwowej, która zdecydowa³a siê przekazaæ znaczn± czê¶æ swojej w³adzy w dó³, wybieralnym strukturom samorz±dowym. W³a¶nie w zwi±zku z tym analiza do¶wiadczeñ francuskich mo¿e staæ siê bardzo pomocna przy reformowaniu systemu administracyjnego Polski.
Tomasz £ukaszczyk

129. Elektronicky Magazin IKoktejl
Magaz­n report¡Å¾­, fotografi­ a z¡Å¾itků z cestov¡n­ po různ½ch zem­ch světa.
http://www.ikoktejl.cz/
On-line cestovani - Cesta kolem sveta za milion IX JORDANSKO
Aktualne: Jak se handluje v bankach - Jedte do Aqaby - Neplanovane pres noc
KOLEM SVETA TESTUJI
digital
Minolta DimageXt Dnes je patek 28. kvetna 2004
Svatek ma Vilem Vyhledej: STAT Afghanistan Albanie Alzirsko Andora Angola Antarktida Argentina Arktida Armenie Australie Azerbajdzan Bahamy Bahrjan Banglades Barma Belgie Belize Belorusko Benin Bhutan Bolivie Bosna a Hercegovina Botswana Brazilie Brunej Bulharsko Burkina Burundi Cad Ceska republika Cina Dansko Dominikanska republika Dzibutsko Egypt Ekvador Eritrea Estonsko Etiopie Fidzi Filipiny Finsko Francie Gabon Galapagy Gambie Ghana Gruzie Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haity Honduras Chile Chorvatsko Indie Indonesie Irak Iran Irsko Island Italie Izrael Jamajka Japonsko Jemen Jihoafricka republika Jordansko Jugoslavie Kambodza Kamerun Kanada Kapverdy Katar Kazachstan Kena Kiribati Kolumbie Komory Kongo Kongo-Zair Korea Korea Severni Kostarika Kuba Kuvajt Kypr Kyrgyzstan Laos Lesotho Libanon Liberie Libye Lichtenstejnsko Litva Lotyssko Lucembursko Madagaskar Madarsko Makedonie Malajsie Malawi Male Antily Maledivy Mali Malta Maroko Marshallovy ostrovy Mauretanie Mauricius Mexiko Mikronesie Monako Mongolsko Mosambik Namibie Nauru Nemecko Nepal Niger Nigerie Nikaragua Nizozemi Norsko Novy Zeland Oman Pakistan Palauske ostrovy Panama Papua-Nova Guinea Paraquay Peru Pobrezi Slonoviny Polsko Portugalsko Puerto Rico Rakousko Rovnikova Guinea Rumunsko Rusko Rwanda Recko Salvador Samoa San Marino Saudska Arabie Senegal Seychely Sierra Leone Singapur Slovensko Slovinsko Somalsko Spojene Arabske Emiraty Sri Lanka Stredoafricka republika

130. Podroze I Wycieczki Po Ameryce Polnocnej....
Przetartymi przez nas szlakami zabierzemy Was bez wiz, plecak³w, i oszczędności do r³Å¼nych zakątk³w na razie USA. Zapewniamy, ze nie nabawicie się pęcherzy, odwodnienia
http://members.lycos.co.uk/kmocek/
Nasze podroze dalekie i bliskie
Email Galeria Podroze Linki
Odkad podroze staly sie naszym hobby na duza skale, pochlonely nas calkowicie. Kazda wolna chwile spedzamy na planowaniu, studiowaniu przewodnikow i internetu oraz szlifowaniu formy a wszystko to poto, aby jak najpelniej wykorzystac czas spedzonany w miejscach ciekawych, pieknych i niezapomnianych. Arizona
Cape Cod

Martha's Vineyard
California
New England
New York
Zapraszamy na nasza strone, na ktorej przetartymi przez nas szlakami zabierzemy Was bez wiz, plecakow, i oszczednosci do roznych zakatkow na razie USA. Zapewniamy, ze nie nabawicie sie pecherzy, odwodnienia, co najwyzej stracicie na chwile oddech, gdy zobaczycie nasze zdjecia, z roznych zakatkow USA.
Strona stworzona przez Kasie
Teksty napisane przez Iwone
Lipiec 2002 Jestes gosciem numer

131. Il Fiume Po
Informazioni turistiche sul fiume, dalle sorgenti al delta.
http://www.wonderful-italy.it/fiumepo/fiumepo/
Albergo-ristorante di Pian del Re a Crissolo (CN), tel. 0175.94967;
aperto da giugno a settembre.
Il centro operativo del Parco del Po vercellese e alessandrino si trova presso la cascina Belvedere (statale 494, km. 70, tel. 0384.84676).
Per affittare la barca-taxi alla confluenza tra il Po e il Ticino si contatta il Centro Nautico Amici del Po di Carlo Foltz, tel. 0382.485050; per la motonave Venezia , rivolgersi a La Vela (corso Alfieri 293, Asti, tel. 0141.355035); per la motonave Amici del Po si prenota presso la Pro Loco di Boretto (RE), tel. 0522.963015. Informazioni su alcuni tour in motonave nel delta presso l'albergo-ristorante Uspa marina da diporto fluviale di Torricella di Sissa (PR), dotata di ormeggi e di servizio di alaggio risponde allo 0521.879031; quella di Porto Viro (RO) allo 0426.3603. Per i programmi del tour operator Fiume Po , tel. 0522.965320.
Sul delta Veneto del Po presso la Pro Loco Polesane, Contarina di Porto Viro , piazza Matteotti 1, tel. 0426.631778; sul delta emiliano presso l' A.S.T.E.R., Castello della Mesola

132. Grabarczyk, Cezary (PO)
Życiorys, biura poselskie (Sieradz, Łowicz), biuletyn, wydarzenia.
http://www.grabarczyk.platforma.org/

133. DIV INTERIJERI D.o.o.
Izrada namjestaja po mjeri (kuhinje, sobe, ormari, kreveti, uredi, stolovi, vrtici, skole).
http://www.div.hr/
Za prikaz stranica potreban vam je Macromedia Flash Player 6

134. Slovenska Spletna Lestvica
Lestvica slovenskih spletnih strani po obiskanosti. ponuja tudi zanimive novice.
http://www.100si.com/

135. Turystyka.onet.pl
Tw³j internetowy przewodnik wirtualna podr³Å¼ po świecie. Tutaj znajdziesz pomocne wskaz³wki, bazę hoteli, restauracji, kemping³w, oferty wyjazd³w, last minute, galerie zdjęć, tapety, wygaszacze ekranu
http://turystyka.onet.pl/polska/tatry/

136. E - Historia. Internetowy Serwis Historyczny £ukasza Dykowskiego
Teksty dotyczące r³Å¼nych aspekt³w historii, od Starożytności po wiek XX.
http://republika.pl/dyku/
This page uses frames, but your browser doesn't support them.

137. Kluby I Ko³a Poselskie - Platforma Obywatelska
Lista posł³w Platformy Obywatelskiej życiorysy, wypowiedzi, interpelacje, zapytania, oświadczenia, głosowania, praca w komisjach sejmowych, biura poselskie, oświadczenia majątkowe, rejestry korzysci, strony www.
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/kluby/pos_po.htm
55 pos³ów

138. Przewodnik Po Polskich Bibliotekach Naukowych I Uniwersyteckich
Adresy i linki do wielu bibliotek polskich.
http://www.uidaho.edu/~majanko/ankieta/index3.html

139. Fintafon
Nasmejte se na račun soseda, sodelavca ali prijatelja. Nastavite mu klic Fintafona in počite od smeha medtem, ko bo on na težkih mukah.
http://www.fintafon.com
This page uses frames, but your browser doesn't support them.

140. Po Chu I
Introduction to the writer and sixteen tranaslations or extracts, by various writers.
http://www.humanistictexts.org/po_chu_i.htm#_Toc483883516
Click Up For Period Summary Contents Introduction The Dragon of the Black Pool The Grain Tribute The Dwarfs of Tao-Chou ... Sources
Introduction
Po Chü-i (772-846), a poet and a government official, was one of the great writers of the Chinese Tang dynasty. He was born at T’ai-yuan in Shansi, settling later at Ch’ang-an near the north-west frontier. The held the post of palace librarian and several provincial governorships. He was banished a number of times for arguing against government policies. In 832 he retired to the Hsiang-shan monastery a few miles from Lo-yang, the eastern capital. As one of his poems explains, he suffered from paralysis at the end of his life, one leg becoming useless. In much of his poetry, Po Ch -i appears easy-going. But he had a caustic view government’s effects on the lives of ordinary people and used satire and humor to draw attention the rapacity of minor officials, to social problems, and to questionable religious practices. In an early protest he wrote a long memorandum criticizing the prolonging of a war against an unimportant frontier tribe. In his lighter poems he mused on events in his daily life, his own experiences, and aspects of himself. In the following extracts from Po Ch -i’s work, his puzzlement about the beneficence foxes receive is a comment on religious sacrifices in general, and one can guess that foxes may represent certain human individuals. His view on paying grain tribute reflects sadly on his work as a public official; but his history of the dwarfs of Tao-Chou suggests that the law can be on the side of humanity. The military satire draws attention to the joy of being alive and the futile waste of human beings in war; while the next poem notes how precious time is when one is old. The short satires on philosophy and on the valuation of learning are examples of his humor.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 7     121-140 of 190    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20

free hit counter