Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Holub Miroslav
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Holub Miroslav:     more books (54)
 1. Intensive Care: Selected & New Poems by Miroslav Holub, 1996-09
 2. Poems Before and After: Collected English Translations by Miroslav Holub, 1991-02
 3. Poems Before & After by Miroslav Holub, 2007-02-09
 4. Vanishing Lung Syndrome by Miroslav Holub, Dana Habova, 1990-05-01
 5. The Fly by Miroslav Holub, 1987-12
 6. The Dimension of the Present Moment: Essays by Miroslav Holub, 1991-03
 7. Shedding Life: Disease, Politics, and Other Human Conditions by Miroslav Holub, 1997-11
 8. The Rampage (Faber poetry) by Miroslav Holub, 1997-11-17
 9. Vanishing Lung Syndrome. SIGNED by author by Miroslav Holub, 1990
 10. From Notes of a Clay Pigeon by Miroslav Holub, 1983-04-18
 11. Selected Poems by Miroslav Holub, 1967
 12. Notes of a Clay Pigeon by Miroslav Holub, 1977-10
 13. Immunology Of Nude Mice by Miroslav Holub, 1989-04-30
 14. Although by Miroslav Holub, 1971-03-24

1. Miroslav Holub
Miroslav Holub. (13 September 1923 14 July 1998). Miroslav Holub was not only apoet and a writer but also a practising scientists in the field of immunology.
http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/Holub.htm
Miroslav Holub (13 September 1923 - 14 July 1998) Jirí Holý, Charles University, Prague Jan Culík, Glasgow University, Scotland Miroslav Holub was not only a poet and a writer but also a practising scientists in the field of immunology. His poetry is i ntellectual, it is hard-hitting and precise. He was born in Plzen, in Western Bohemia. His father was a lawyer who worked for the state railways headquarters. His mother was a secondary school teacher of French and German and had a very strong influence o n her son. Having completed his secondary school studies, Miroslav Holub could not go on to university study (during the Nazi occupation, the Germans closed down Czech universities) and he worked as a labourer at a warehouse and at a railway station. After the Second World War, Holub studied at Charles University in Prague, first at the Faculty of Natural Sciences, then from 1946 at the Faculty of Medicine. Miroslav Holub started writing poetry at the end of the war, under the influence of Vítezslav Nezval and the Czech avantgarde. His first verse appeared in the Svobodné slovo Free Word ) daily, in the

2. Miroslav Holub
Miroslav Holub ( 13 September 1923 14 July 1998) Jirí Holý, Charles University, Prague. Jan Culík, Glasgow University, Scotland. Miroslav Holub was not only a poet and a writer but also a practising scientists in the field of immunology.
http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/Holub.htm
Miroslav Holub (13 September 1923 - 14 July 1998) Jirí Holý, Charles University, Prague Jan Culík, Glasgow University, Scotland Miroslav Holub was not only a poet and a writer but also a practising scientists in the field of immunology. His poetry is i ntellectual, it is hard-hitting and precise. He was born in Plzen, in Western Bohemia. His father was a lawyer who worked for the state railways headquarters. His mother was a secondary school teacher of French and German and had a very strong influence o n her son. Having completed his secondary school studies, Miroslav Holub could not go on to university study (during the Nazi occupation, the Germans closed down Czech universities) and he worked as a labourer at a warehouse and at a railway station. After the Second World War, Holub studied at Charles University in Prague, first at the Faculty of Natural Sciences, then from 1946 at the Faculty of Medicine. Miroslav Holub started writing poetry at the end of the war, under the influence of Vítezslav Nezval and the Czech avantgarde. His first verse appeared in the Svobodné slovo Free Word ) daily, in the

3. About Interferon Or On Theater Field Translation Series: Miroslav Holub - Essay
! About Miroslav Holub , Where can i find informations about Interferon or On Theater Field Translation Series? Miroslav Holub holub miroslav- Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series. Miroslav Holub holub miroslav- Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
http://www.new-books.net/58307_miroslavholub.html
Book review (s) - book summary- buy book online - book note - essay
Book by Miroslav Holub- Interferon or On Theater Field Translation Series
CLICK HERE - Written by Miroslav Holub- Interferon or On Theater Field Translation Series
Written by Miroslav Holub- The Vanishing Lung Syndrome
Link to item: Miroslav Holub- The Vanishing Lung Syndrome
Miroslav Holub- Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series !
Miroslav Holub- Poems Before and After: Collected English Translations
Miroslav Holub- Poems Before and After: Collected English Translations
Miroslav Holub Holub Miroslav- Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
Miroslav Holub Holub Miroslav- Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
Literature Miroslav Hrabovsky- Photonics, Devices, and Systems: Proceedings from Photonics Prague99, 21-23 June 1999, Prague, Czech Republic
Miroslav Hrabovsky- Photonics, Devices, and Systems: Proceedings from Photonics Prague99, 21-23 June 1999, Prague, Czech Republic
Summary Miroslav Jovanovic- International Economic Integration
Miroslav Jovanovic- International Economic Integration
Miroslav Krstic- Nonlinear and Adaptive Control Design Adaptive and Learning Systems for Signal Processing Communications and Control
Miroslav Krstic- Nonlinear and Adaptive Control Design Adaptive and Learning Systems for Signal Processing Communications and Control
Miroslav M. Novak Fractal Reviews in the Natural and Applied Sciences : Proceedings Ifip Working Conference on Fractals in the Natural Applied Sciences

4. Miroslav Holub - Isbn 0932440126 Interferon Or On Theater Field Translation Seri
Miroslav Holub book Interferon or On Theater Field Translation Series Miroslav Holub holub miroslav Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
http://www.art-jb.com/58307_miroslavholub.html

Miroslav Holub
book Interferon or On Theater Field Translation Series The Vanishing Lung Syndrome / book Writer Miroslav Holub
Miroslav Holub Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
Miroslav Holub Holub Miroslav Intensive Care Selected New Poems Field Translation Series
Miroslav Holub Holub Miroslav Miroslav Hrabovsky Photonics, Devices, and Systems: Proceedings from Photonics Prague99, 21-23 June 1999, Prague, Czech Republic Miroslav Hrabovsky Miroslav Jovanovic International Economic Integration Miroslav Jovanovic Miroslav Krstic Nonlinear and Adaptive Control Design Adaptive and Learning Systems for Signal Processing Communications and Control Nonlinear and Adaptive Control Design Adaptive and Learning Systems for Signal Processing Communications and Control Miroslav Krstic Miroslav M. Novak Fractal Reviews in the Natural and Applied Sciences : Proceedings Ifip Working Conference on Fractals in the Natural Applied Sciences Fractal Reviews in the Natural and Applied Sciences : Proceedings Ifip Working Conference on Fractals in the Natural Applied Sciences Miroslav Majewski R. Seydel Tools for Computational Finance

5. Seznam > MUDr. Holub Miroslav
MUDr. holub miroslav.
http://dir.seznam.cz/39/53/71.html
E-mail SMS Mapy Slovník ... Seznam
MUDr. Holub Miroslav
jdi zpìt na sekci vytiskni aktualizuj údaje o firmì
Pøidejte firmu do Seznamu
Základní zápis ukázka
1.900 Kè za rok Zápis s logem firmy ukázka
4.900 Kè za rok Zápis standard ukázka
8.900 Kè za rok Zápis exclusive ukázka
14.900 Kè za rok Garance první strany
Garantujeme Vám, ¾e pøi hledání v Seznamu podle Vámi vybraného klíèového slova, budete v¾dy na první stranì. Ceny od 5.000 Kè za rok Objednat zápis do Seznamu Více informací
Popis èinnosti:
Rehabilitace.
Kontakt:
Telefon: +420 481622009
Adresa:
U Potoka 76
513 01 Semily
Zaøazení v sekcích:
Provozovatel katalogu neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplnì a provoz jsou plnì v kompetenci jejich majitelù. Polo¾ky oznaèené jako Seznam doporuèuje jsou placenou slu¾bou. K øazení odkazù byl pou¾it JyxoRank Seznam technická podpora

6. Miroslav Holub
Miroslav Holub, was born in 1923 in Pilsen and studied science andmedicine at Charles University, becoming a pathologist and later
http://festival.zero.cz/holub.htm
Miroslav Holub
was born in 1923 in Pilsen and studied science and medicine at Charles University, becoming a pathologist and later research scientist in immu-nology. He is widely known both for his scholar-ly publications and his poetry and essays, having published sixteen collections of poetry and ten books of essays. His Selected Poems were published in the Penguin Modern European Poets series in 1967, in 1990. Intensive Care was published in 1996 and Shedding Life , essays, appeared in 1997. Narodil se v roce 1923 v Plzni a vystudoval lékaøskou fakultu UK v Praze. Pracoval jako patolog a pozdìji jako výzkumný pracovník v oblasti imunologie. Ve svìtì je známý svými odbornými publikacemi stejnì jako svými eseji a poezií, které byly pøeloženy do více než tøiceti jazykù. Výsledkem nìkolika dlouhodobých pobytù v USA byly esejistické knihy Andìl na koleèkách a Žít v New Yorku a básnická sbírka Beton . Mezi jeho nejvýznamnìjsí sbírky patøí Aèkoli Denní služba Achilles a želva Takzvané srdce Zcela nesoustavná zoologie a Interferon èili O divadle Bones We lay aside
useless bones

7. 13. 9. 1923 Plzen † 14. 7. 1998 Praha
holub miroslav * 13. 9. 1923 Plzen † 14. 7. 1998 Praha. lékar imunolog, básník a prozaik, prekladatel z anglictiny. Po
http://www.obecprekladatelu.cz/H/HolubMiroslav.htm
Holub Miroslav
* 13. 9. 1923 Plzeò
† 14. 7. 1998 Praha Achilles a želva Jdi a otevøi dveøe Kam teèe krev Aèkoli Beton Naopak Interferon èili O divadle , 1969) a fejetonù, sloupkù èi esejù ( Tøi kroky po zemi K principu rolnièky Pøeklady z angliètiny Edson, Russel:
Fiedler, Leslie A(aron): E. A. Poe jako praotec pop-artu (E. A. Poe as the Grandfather of Pop-Art; E, in:
Gould, Stephen Jay:
Hanzlicek, Charles G(eorge): (Family Man; B, in:
Morowitz, Harold J(oseph):
Olson, Charles (John): Profese poezie
Thomas, Lewis:
Thomas, Lewis: Myšlenky pozdì v noci
Ward, Ritchie R.: Pøeklady z polštiny Herbert, Zbigniew: Studium pøedmìtu

8. Translated From The Czech Of Miroslav Holub
Miroslav Holub ENCYCLOPÆDIA SUM OF ALL KNOWLEDGE new version byAnthony Weir. A huge brown and white bull dangling from chains
http://www.beyond-the-pale.co.uk/holub.htm
Miroslav Holub
new version by Anthony Weir
A huge brown and white bull
dangling from chains
by a hind leg torn from its socket
its prolapsed belly
contracted in spasm is dragged with its twitching mouth along the ground
and slowly butchered
over a leaky drain. The huge, protruding eye
is turning inward where someone's fingernail
fishes around for ever to find out the nature of Beta-glucuronidase*. from the collection 'ALTHOUGH' (1969) TRANSLATOR'S NOTE: also known as Beta-G1

9. Miroslav Holub Poems Before And After: Collected English Translations
Title Poems Before and After Collected English Translations holub miroslav MiroslavHolub Subject Poetry Category Poetry Drama Criticism Poetry General
http://www.hamletbookkeeping.co.uk/Miroslav-Holub-Poems-Before-and-After-C-271-2
Miroslav Holub Poems Before and After: Collected English Translations
Author or Artist : Miroslav Holub
Title: Poems Before and After: Collected English Translations
Holub Miroslav
Miroslav Holub
Subject: Poetry
Category: Poetry Drama Criticism Poetry General
Format: Paperback
Jack Common-Kiddar's Luck...

Connie Bensley-Central Reservations: New and Selected Poems...

Rene Char-The Dawn Breakers: Les Matinaux (Bloodaxe Contemporary French Poets)...

Paul Eluard-Unbroken Poetry II (French/English)...
...
Dennis Wilton-The Complete Book of Karate-do...

10. Knižní Klub
AUTOR. holub miroslav. Miroslav Holub (1923 1998) knižne debutoval roku 1958sbírkou Denní služba. YF025666. Casoprostor (výbor z poezie). Miroslav Holub.
http://www.knizniklub.cz/autor.asp?autor_id=1841

11. Vrh Køídel / Antologie èeské Poesie (nejen) 20. Století
1938 Hanc Jan / 1916–1963 Hanzlík Josef / 1938 Hauková Jirina / 1919 HavlícekZbynek / 1922–1969 Hiršal Josef / 1920 holub miroslav / 1923–1998
http://www.sweb.cz/antologie/
Vrh køídel
Antologie èeské poesie (nejen) 20. století Úvodní slovo Autoøi 20. stol. / základní øada
Blatný
Ivan
Deml
Jakub ... Karel
Autoøi 20. stol. / rozšíøená øada
Antošová
Svatava
Ara
Václav ... Stanislav
Starší autoøi a díla / do konce 19. stol.
anonym
/ kolem roku 1300
anonym
/ 15. stol.
Benický
Petr Bridel Bedøich ... Jaroslav Pod èarou / další souèasní a nedávní autoøi Ajvaz Michal Andrenik Ivan ... Kontakt

12. BASIS Buchhandlung Und Antiquariat - Holub Miroslav Aktschlüsse / Halbgedichte
holub miroslav TB 145 86 S. / neuwertig Hanser München 1974 10,50 EUR.
http://www.basis-buch.de/main-120460.html
Start Bücher Angebote Lesungen ... AGB Bücher
 • Alte Drucke
 • Anthropologie
 • Antifaschismus
 • Antike ...
 • Varia
  Aktschlüsse / Halbgedichte
  Holub Miroslav
  TB 145 86 S. / neuwertig
  Hanser München 1974
  10,50 EUR Sorry - der Shop geht nur wenn "Cookies" im Browser aktiviert sind! Literatur
  Afrika erzählt-Erzähler südl. der Sahara
  Afrikanische Spiele Agnes geht in den Tod Ahasver ... Albert Ehrenstein - Mythenzerstörer und Mythenschöpfer
 • 13. University Of Hartford - Official Athletic Site
  Miroslav Holub. Senior Semily, Czech Republic/Semily. At Hartford Playedin 41 tournaments during his career with a stroke average of 75.5
  http://www.hartfordhawks.com/sports/m-golf/Bios/Old/holub.html
  Miroslav Holub Senior
  Semily, Czech Republic/Semily
  At Hartford:
  Played in 41 tournaments during his career with a stroke average of 75.5 ... recorded 13 top five finishes and 26 top 10 finishes ... low round of 67 came in the first round at West Point in September of 2001 ... won his first collegiate tournament at the URI Newport Invitational in 2000, where he shot a 147 ... the following fall season, placed first at the ECAC Championship and carded the low round at the ECAC qualifier ... finished no worse than sixth in four appearances at the America East Championship, placing second (2001), third (2000 and 2002) and sixth (2003) ... named to the America East All-Conference First Team his first three seasons. Before Hartford: Member of Czech National Team ... the 1998 Czech Republic National Champion and the top-ranked junior player ... won the 1998 Czech match play and junior championship. Personal: Born October 5, 1980 ... enrolled in the Barney School of Business, majoring in marketing.

  14. Miroslav Holub
  Miroslav Holub.
  http://ret.3nec.cz/photos/miro/miro.html
  Miroslav Holub
  fotos24.JPG
  fotos25.JPG

  15. Miroslav Holub At The Complete Review
  An overview of the life and works with links to reviews and further information.
  http://www.complete-review.com/authors/holubm.htm
  A
  Literary Saloon
  Site of Review.
  Trying to meet all your book preview and review needs.
  Contents: Main the Best the ... Links
  to e-mail us:
  A Literary Saloon and Site of Review
  Miroslav Holub
  at the complete review
  biographical
  bibliography quotes pros/cons ... links Biographical Name: Miroslav HOLUB Nationality: Czech Born: 13 September, 1923 Died: 14 July, 1998
  • M.D., Charles University, Prague, 1953
  • Ph.D., Czechoslovak Academy of Sciences, 1958
  Return to top of page. Bibliography Highlighted titles are under review at the complete review
  All dates refer to the date of the publication of the English translation of each book.
  • Selected Poems trans. George Theiner and Ian Milner, 1967
  • Although - poems, trans. Ian and Jarmila Milner, 1971
  • Notes of a Clay Pigeon - poems, trans. Ian and Jarmila Milner, 1977
  • Sagittal Section - poems,
  • Interferon, or On Theater - poems,
  • On the Contrary - poems, trans. Ewald Osers, 1984
  • The Fly - poems, trans. Ian and Jarmila Milner, Ewald Osers, and George Theiner, 1987
  • Immunolgy of Nude Mice - monograph, 1989
  • Vanishing Lung Syndrome - poems

  16. Miroslav Holub
  (Infoplease.com)
  http://www.infoplease.com/ipa/A0762709.html
  in All Infoplease Almanacs Biographies Dictionary Encyclopedia
  Infoplease Tools

  17. Miroslav Holub: INTENSIVE CARE: SELECTED AND NEW POEMS
  Selection of contemporary Czech poet miroslav holub in English translation.
  http://www.oberlin.edu/~ocpress/TranslationSeries/HolubIntensive.html
  Miroslav Holub: INTENSIVE CARE:
  SELECTED AND NEW POEMS
  This collection spans almost 40 years of writing, much of it under circumstances that involved risk and silence, living under Communism in Czechoslovakia, pursuing a career as a scientist, and carrying on this century's experimental tradition as represented by artists like Arp, Miro, and William Carlos Williams. By the time of his recent death (7/14/98), Miroslav Holub had become one of the most widely acclaimed poets on the planet. Intensive Care includes many new poems appearing here for the first time, as well as a generous selection of earlier work. "An excellent introduction to the entire range of Holub's output, Intensive Care will be numbered among the works by which the times we live in will be remembered and known." Harvard Review paper $15.95
  (ISBN 0-932440-76-2)
  cloth $25.95
  (ISBN 0-932440-75-4) excerpt ordering information
  TWO IN A LANDSCAPE
  In a bare landscape with dry vineyards

  18. The Rampage - Miroslav Holub
  In Partnerschaft mit Amazon.de. the complete review poetry. The Rampage by miroslavholub. Title The Rampage. Author miroslav holub. Genre Poetry. Written 1997.
  http://www.complete-review.com/reviews/holubm/rampage.htm
  A
  Literary Saloon
  Site of Review.
  Trying to meet all your book preview and review needs.
  Contents: Main the Best the ... Links
  to e-mail us:
  the complete review - poetry
  The Rampage
  by
  Miroslav Holub
  general information
  review summaries our review links ... about the author
  Title: The Rampage Author: Miroslav Holub Genre: Poetry Written: Length: 84 pages Original in: Czech Availability: The Rampage - US The Rampage - UK The Rampage - Canada
  • A number of the poems in this collection were previously published in Intensive Care (Oberlin College Press, 1996).
  - Return to top of the page - Our Assessment: A- : a dark but powerful collection See our review for fuller assessment. Review Summaries Source Rating Date Reviewer The Sunday Times A- Sean O'Brien TLS Tim Kendall From the Reviews
  • "Holub's gallows humour might be glib were it not so clearly a way of clarifying and discarding prejudice and of trying to get the measure of Creation - its scale and variety, its horror and fascination." - Sean O'Brien, The Sunday Times
  • "As a commentary on life, The Rampage is almost irremediably bleak. But like his poets in "the Autumn Orchard", Holub tempers his disgust with clandestine celebration." -

  19. Holub, Miroslav
  Asterisks indicate multimedia. Comments/Inquiries ©New York University 19932004.holub, miroslav. Physician. Sex, Male. National Origin, Czechoslovakia.
  http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-med-db/webdocs/webauthors/holub206-au-.h
  About the Database Editorial Board Annotators What's New ... MedHum Home 53rd Edition-April 2004 Art
  Annotations

  Artists

  Meet the Artist

  Viewing Room
  ...
  Art in Literature
  Literature
  Annotations

  Authors

  Meet the Author

  Listening Room
  ...
  Reading Room
  Performing Arts Film/Video Annotations Screening Room Theater Editors' Choices Choices Editor's Biosketch Indexes Book Order Form Search Options Word/Phrase (All) Word/Phrase (Lit) Keyword Annotator ... Special Author Asterisks indicate multimedia Comments/Inquiries
  Holub, Miroslav
  Physician Sex Male National Origin Czechoslovakia Ethnic Origin Slavic Era Mid 20th Century Born Died Annotated Works Animal Rights Death in the Evening Heart Transplant In the Microscope ... Vanishing Lung Syndrome

  20. Holub, Miroslav Heart Transplant
  Literature Annotations. holub, miroslav. Heart Transplant typically terse poetic structure, utilizing fresh new images, holub visualizes removal and replacement of a human heart
  http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-med-db/webdocs/webdescrips/holub1069-des
  About the Database Editorial Board Annotators What's New ... MedHum Home 53rd Edition-April 2004 Art
  Annotations

  Artists

  Meet the Artist

  Viewing Room
  ...
  Art in Literature
  Literature
  Annotations

  Authors

  Meet the Author

  Listening Room
  ...
  Reading Room
  Performing Arts Film/Video Annotations Screening Room Theater Editors' Choices Choices Editor's Biosketch Indexes Book Order Form Search Options Word/Phrase (All) Word/Phrase (Lit) Keyword Annotator ... Special Author Asterisks indicate multimedia Comments/Inquiries
  Literature Annotations
  Holub, Miroslav Heart Transplant
  Genre Poem Keywords Heart Disease Medical Advances Surgery Technology Summary In typically terse poetic structure, utilizing fresh new images, Holub visualizes removal and replacement of a human heart during a transplant procedure. He describes the throb of the extracorporeal circulation mechanics as an "inaudible New World Symphony" as he elevates the imagery of the hole in the chest where once resided the "king of Blood" transiently into the cosmos. With the arrival of the "new heart," the imagery again becomes earth bound: the structure is sewn in place, the beats resume and the "curves jump like / synthetic sheep" as the EKG rhythm resumes. Commentary In this poem, Holub stays much closer to a description of an actual event than he does in his more dramatically metaphorical pieces. The differences are twofold: the absolute technical wonderment of the achievement is so understated as to be most effective; and the images used, though refreshing, are crystal clear. For example, watch the QRS complex on an EKG screen and you will see sheep jumping in lines and in perfect rhythmas an emblem of the victory of both "life and spirit."

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter